Sökning: "skolreform"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet skolreform.

 1. 1. Tolkningar och översättningar av en skolreform om särskilt stöd och tidiga insatser : En intervjustudie med lärare och specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Snäll Vestin; [2020]
  Nyckelord :extra anpassningar; inkludering; stödinsatser; policy enactment;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur en nyligen införd skolreform påverkade lärares och specialpedagogers vardagliga arbete i skolan. Reformen benämns som garantilagen för tidiga insatser på lågstadiet och infördes juli 2019. LÄS MER

 2. 2. ”Det kommer mer av erfarenhet än av styrdokumentet” : En intervjustudie av 2011 års skolreform kopplat till skolkulturer och idrottsligt habitus

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christoffer Åkerstedt; Tobias Engborg; [2020]
  Nyckelord :Bourdieu; Hargreaves; implementering; reform; idrott och hälsa.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att uppmärksamma 2011 års skolreform och det arbetet som lärarna i idrott och hälsa genomförde. Undersökningen vill se till elevernas idrottsliga habitus på skolan samt idrottslärarnas idrottsliga habitus för att undersöka om det påverkade arbetet med reformen. LÄS MER

 3. 3. Har vi reformerats? : En studie om hur förändringarna i Ukraina sedan självständig­heten har påverkat fysiklärarna i deras yrkesutövning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Karin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :fysik; undervisning; Ukraina; Sovjetunionen; fenomenografi;

  Sammanfattning : Denna studie redogör för hur en utvald grupp av fysiklärare i Ukraina upplever att de har påverkats i sin yrkesutövning sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991. Reformerna inom skolan har varit många men fysikämnet har inte varit prioriterat för reformering. LÄS MER

 4. 4. Påverkar närhet till högskola regional attraktionskraft? : Effekter på migrationsströmmar i Sverige till följd av införandet av regionala högskolor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sara Hedman; [2018]
  Nyckelord :migration; higher education; human capital; school reform; regional development; migration; högskoleutbildning; humankapital; skolreform; regional utveckling;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker effekter av högskolereformen år 1977 på Sveriges inrikes migrationsströmmar för perioden 1968–1996. Reformen innebar att 12 nya högskolor upprättades i 16 kommuner i landet som tidigare haft 6 verksamma universitet. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsresultaten i den svenska skolan - med tillämpning på Göteborgs kommun.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christina Larsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Skolreform; kunskapsresultat; skolsystemförändringar; åtgärder; påverkande faktorer; skolutveckling; likvärdighet; kunskapsklyftor; svenska skolan; Göteborgs kommun. Large-Scale Reform; Capacity Building; School System Reform; School System Improvement;

  Sammanfattning : Studien syftar till att klarlägga det skolpolitiska arbete som nu utförs för att hantera de försämrade skolresultaten. Med utgångspunkt i en beskrivning och analys av kunskapsresultaten går studien vidare i möjliga påverkande faktorer för att landa i åtgärder för att höja resultaten. LÄS MER