Sökning: "skolsköterska barn med övervikt och fetma"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden skolsköterska barn med övervikt och fetma.

 1. 1. Hälsobesök och viktförändringar hos skolbarn : En registerstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mirzeta Solo Nasic; Sali Odicho; Malin Palm; [2020]
  Nyckelord :BMI; Nursing; Overweight; Registry Study; School Nurse; BMI; Omvårdnad; Registerstudie; Skolsköterska; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett globalt växande problem och orsakerna är många. Över många decennier har viktförändringen hos barn och ungdomar sett olika ut; den har varit mest stigande men periodvis stannat av. LÄS MER

 2. 2. Övervikt och fetma : En kvalitativ studie om förebyggande insatser i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mattias Roth; [2020]
  Nyckelord :Overweight; obesity; school nurse; health promotion; Övervikt; fetma; barn; skolsköterska; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma bland barn är ett stort problem i samhället. Allt fler barn lider av övervikt och fetma. Det viktigt att identifiera övervikt och fetma i tidig ålder då de är en stor risk att barnen även kommer att lida av övervikt eller fetma i vuxen ålder. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma i skolan : Ett angeläget och känsligt ämne

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Maria Lindholm; Helena Almén; [2019]
  Nyckelord :school nurse; experiences; overweight; obesity; children; skolsköterska; erfarenheter; övervikt; fetma; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar både bland vuxna och barn. Det finns många orsaker till detta. Skolsköterskan träffar alla skolbarn och ska uppmärksamma barn med övervikt och fetma och utifrån det samarbeta med familjen till en hälsosammare livsstil. Det finns få studier som undersöker skolsköterskors erfarenhet av arbetet. LÄS MER

 4. 4. Föräldrasamtal om övervikt och fetma : Skolsköterskors främjande förhållningssätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eva-Sofie Höjer; Magnusson Anna; [2016]
  Nyckelord :children; overweight; parents; school nurse; communication; barn; övervikt; föräldrar; skolsköterskor; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnövervikt och fetma är problematiskt på både individ- och folkhälsonivå vilket  skolsköterskor i ett tidigt skede ska arbeta förebyggande mot. Att ha en god relation och kommunikation med föräldrar är avgörande för det arbetet. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma hos barn inom skolhälsovården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Sjöholm; Veronica Wändesjö; [2015]
  Nyckelord :Skolsköterska; övervikt; barn; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges barn och ungdomar lider ca 5 % av fetma och 20 % av övervikt. Det är viktigt att identifiera och behandla övervikt och fetma i tidig ålder. Skolsköterskan hälsofrämjande arbete där hon träffar alla barn utgör en mycket viktig del i folkhälsoarbetet mot övervikt och fetma. LÄS MER