Sökning: "skolsköterska barn med övervikt och fetma"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden skolsköterska barn med övervikt och fetma.

 1. 1. Föräldrasamtal om övervikt och fetma : Skolsköterskors främjande förhållningssätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eva-Sofie Höjer; Magnusson Anna; [2016]
  Nyckelord :children; overweight; parents; school nurse; communication; barn; övervikt; föräldrar; skolsköterskor; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnövervikt och fetma är problematiskt på både individ- och folkhälsonivå vilket  skolsköterskor i ett tidigt skede ska arbeta förebyggande mot. Att ha en god relation och kommunikation med föräldrar är avgörande för det arbetet. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma hos barn inom skolhälsovården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Sjöholm; Veronica Wändesjö; [2015]
  Nyckelord :Skolsköterska; övervikt; barn; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges barn och ungdomar lider ca 5 % av fetma och 20 % av övervikt. Det är viktigt att identifiera och behandla övervikt och fetma i tidig ålder. Skolsköterskan hälsofrämjande arbete där hon träffar alla barn utgör en mycket viktig del i folkhälsoarbetet mot övervikt och fetma. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av föräldrars reaktioner vid samtal om barns övervikt eller fetma i lågstadiet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helena Esplund; Ann-Marie Jernetz; [2015]
  Nyckelord :Children; Obesity; Parents; Reaction; School nurse.; Barn; Fetma; Föräldrar; Reaktion; Skolsköterska; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund:Övervikt och fetma bland barn är en av de största folkhälosutmaningarna på 2000-talet och sprider sig som en epidemi i värlfärdsländer. Preventivt hälsoarbete ger en möjlighet att identifiera tidig övervikt och kunna sätta in åtgärder som hälsosamtal och rådgivande samtal i tid. LÄS MER

 4. 4. SKOLSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV MÖTET MED FÖRÄLDRAR TILL BARN MED ÖVERVIKT : -Ett hälsofrämjande arbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Erika Karlsson; Pernilla Wern; [2015]
  Nyckelord :School nurse; overweight; cooperation; responsibility; Skolsköterska; övervikt; samarbete; ansvar;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:                    Skolsköterskors erfarenheter av mötet med föräldrar till överviktiga barn - ett hälsofrämjande arbeteFörfattare:           Karlsson, Erika; Wern, Pernilla                                             Institution:           Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i SkövdeProgramkurs:      Examensarbete i omvårdnad, OM854A, 15 hpHandledare:         Larsson, MargarethaExaminator:         Brovall, Maria        Sidor:                   22Nyckelord:          Skolsköterska, övervikt, samarbete, ansvar  Bakgrund: Övervikt hos barn och ungdomar är ett växande problem.  På längre sikt leder övervikt till följdsjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors uppfattning om övervikt bland skolbarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Hampus Kvist; Linn Lundberg; [2014]
  Nyckelord :Skolbarn; Övervikt; Fetma; Skolsköterska; Stillasittande; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma bland barn är ett globalt växande folkhälsoproblem. Övervikt och fetma i barndomen ökar risken för att bli överviktig som vuxen. Nästan ett av fem barn är överviktig. Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors uppfattning om övervikt bland skolbarn. LÄS MER