Sökning: "skolsköterska stress"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden skolsköterska stress.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av att använda sina förmågor för att optimera omvårdnaden vid vaccination av barn

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellen Liljekvist; Agnes Conradsen; [2020]
  Nyckelord :Barn; Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder; Omvårdnad; Skolsköterska; Vaccination;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är känt att barn som utsätts för smärtsamma procedurer tidigt i livet kan utveckla både rädsla och ökad smärtkänslighet på lång sikt. Vaccination är en av de medicinska procedurer som orsakar stress för barnet. Genom att skolsköterskor i grundskolan lindrar smärta i samband med vaccination kan detta förhindras. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos skolelever – en systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Nadja Feili; Moa Petersen; [2019-11-25]
  Nyckelord :skolsköterska; skolelever; psykisk ohälsa; erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: Mental illness among children is increasing every year and is estimated to bethe biggest public health problem in the world 2030. There are weaknesses in the schoolsystem where the school is judged to function worse today. LÄS MER

 3. 3. Lågstadiebarns användning av sociala medier : En intervjustudie om skolsköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Nilsson; Sandra Ysing; [2019]
  Nyckelord :Primary school children; school nurse; social media; qualitative content analysis; Kvalitativ innehållsanalys; lågstadiebarn; skolsköterska; sociala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt tidigare forskning utgör sociala medier en hälsopåverkan på äldre barn och ungdomar utifrån bland annat nedsatt välbefinnande, låg självkänsla, beroende och internetmobbning. Det saknas i nuläget forskning kring om lågstadiebarn använder sociala medier och vilka negativa och positiva aspekter som i sådana fall finns med användningen. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med stress hos skolbarn

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Johansson; Elin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :School nurse; stress; students; health promotion; preventive; Skolsköterska; stress; skolbarn; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ett ökande problem för barn i Sverige. Den psykiska ohälsan ökar och rapporter om skolbarns hälsa visar på en ökning av huvudvärk och magont. Skolsköterskan möter dessa barn i skolan och kan utifrån dessa möten arbeta hälsofrämjande och förebyggande med stress hos skolbarnen. LÄS MER

 5. 5. Sömnsvårigheter i relation till skärmanvändning - En kvantitativ jämförande studie mellan unga män och unga kvinnor i senare tonåren

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ewelina Svensson; Marina Klaic; [2019]
  Nyckelord :skolsköterska; skärmanvändning; sömnsvårigheter; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomar tillhör den populationen som använder skärm högst antal timmar per dag. Skärmar används som kommunikationsmedel, fritidsaktivitet men även i dagens skolundervisning. Hög skärmanvändning kan leda till ökad stress och sömnsvårigheter. LÄS MER