Sökning: "skolsköterska stress"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden skolsköterska stress.

 1. 1. Lågstadiebarns användning av sociala medier : En intervjustudie om skolsköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Nilsson; Sandra Ysing; [2019]
  Nyckelord :Primary school children; school nurse; social media; qualitative content analysis; Kvalitativ innehållsanalys; lågstadiebarn; skolsköterska; sociala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt tidigare forskning utgör sociala medier en hälsopåverkan på äldre barn och ungdomar utifrån bland annat nedsatt välbefinnande, låg självkänsla, beroende och internetmobbning. Det saknas i nuläget forskning kring om lågstadiebarn använder sociala medier och vilka negativa och positiva aspekter som i sådana fall finns med användningen. LÄS MER

 2. 2. Sömnsvårigheter i relation till skärmanvändning - En kvantitativ jämförande studie mellan unga män och unga kvinnor i senare tonåren

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ewelina Svensson; Marina Klaic; [2019]
  Nyckelord :skolsköterska; skärmanvändning; sömnsvårigheter; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomar tillhör den populationen som använder skärm högst antal timmar per dag. Skärmar används som kommunikationsmedel, fritidsaktivitet men även i dagens skolundervisning. Hög skärmanvändning kan leda till ökad stress och sömnsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors arbete med stress hos barn inom skolhälsovården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stephanie Mayes; Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :barn; skolsköterska; skolhälsovården; skolstress; fritidstress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Se mig, hör mig, fråga mig... : Upplevd psykisk ohälsa under skoltiden hos personer med bipolär sjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mari Andersson; Eva Jarlemyr; [2016]
  Nyckelord :mental illness; health; child; student; school nurse; psykisk sjukdom; hälsa; barn; elev; skolsköterska;

  Sammanfattning : Då det är känt att den psykiska ohälsan ökar är det betydelsefullt att undersöka hur elever med psykisk ohälsa upplever sin hälsa i skolan och hur de anser att skolsköterskor kunde eller borde agera. Bipolär sjukdom är en kronisk cyklisk stämningslägessjukdom, med depression, hypomani och mani, vilken kan bero på både ärftliga faktorer såväl som faktorer i miljön. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans erfarenheter av att hantera barn med psykosomatisk smärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Alfredsson; Jeanette Karlsson; [2015]
  Nyckelord :skolsköterska; psykosomatisk smärta; smärta; barn; hantera;

  Sammanfattning : Forskning visar att det är vanligt att barn söker skolsköterskan för återkommande smärta, såsom huvudvärk och magont, där organiska orsaker inte kan påvisas. Ofta är smärtan psykosomatisk till följd av negativ stress. LÄS MER