Sökning: "skolsköterskeprofessionen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet skolsköterskeprofessionen.

 1. 1. Betydelsen av yrkesmässig handledning ur skolsköterskors perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Åsa Johansson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; rolltransformering; skolsköterskor; skolsköterskeprofessionen; yrkesmässig handledning inom omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: School Nursing of today is a wide and complex field. It demands a high levelof cooperation but at the same time it means a lot of lone work. Furthermore, the field hasexpanded over time. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av kommunikation med skolsköterskor

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Madeleine Dicander; Rosanna Rosenqvist; [2015]
  Nyckelord :Communication; school nurses; parents; experiences; Kommunikation; skolsköterskor; föräldrar; erfarenheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva föräldrars erfarenheter av kommunikation med skolsköterskor. Skolsköterskor arbetar med hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad och möter barn i deras vardagsmiljö i skolan flera gånger under barnens skolgång. LÄS MER