Sökning: "skolsköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade ordet skolsköterskor.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med elever i ålder 9–15 år som lider av psykisk ohälsa : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Jonsson; Milton Sitoe; [2023]
  Nyckelord :Children; mental illness; qualitative interview study; school nurse; student health; barn; elevhälsa; kvalitativ intervjustudie; psykisk ohälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Tidigare forskning visar att många barn i skolåldern söker upp skolsköterskor för somatiska besvär som är kopplat till psykiska åkommor. Det ingår i skolsköterskan yrkesroll att bland annat att identifiera, främja och förebygga psykisk ohälsa i skolmiljön. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors upplevelse att arbeta med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år : En allmän litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carola Ericsson; [2023]
  Nyckelord :Skolsköterska; psykisk hälsa; barn; primär prevention;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Allt fler barn och ungdomar, både nationellt och internationellt lider av psykisk ohälsa och det finns olika faktorer som bidrar till detta. För många individer börjar den psykiska ohälsan redan i lågstadieåldern och leder till negativa konsekvenser senare i livet. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors kunskap och erfarenheter av dysmenorré hos barn. : En enkätstudie.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Elina Nelson; Matilda Svärdén-Berg; [2023]
  Nyckelord :Children; Connections; Dysmenorrhea; Endometriosis; Experiences; Pain; School nurses.; Barn; Dysmenorré; Endometrios; Erfarenheter; Samband; Skolsköterskor; Smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär och sekundär dysmenorré hos barn är vanligt och bidrar till lidande och frånvaro från både skola och fritidsaktiviteter. Endometrios, som är den vanligaste orsaken till sekundär dysmenorré, innebär lidande och problematik som kan leda till kronisk smärta och infertilitet om det inte upptäcks och behandlas i tid. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med sexuell hälsa i grundskolan : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Gustavsson; Frida Hultman; [2023]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; barn och ungdom; skolsköterska; elevhälsa; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Introduktion: Forskning har visat att det finns stora brister i undervisningen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [SRHR]. På många skolor är inte skolsköterskan involverad alls i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos gymnasieelever under covid -19 pandemin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Landgren Juszczyk; Alexandra Wennerberg; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Gymnasieelever; Distansundervisning; Covid-19 pandemin; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat hos ungdomar i Sverige under de senaste 30 åren enligt Folkhälsomyndigheten (2021). Skolsköterskan har i sitt dagliga arbete uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med elevens fysiska och psykiska hälsa. LÄS MER