Sökning: "skolskjutningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet skolskjutningar.

 1. 1. “It’s just a nice, light ‘puff’ of happiness” : en undersökning i hur NRA framställer vapenreglering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tin-Tin Boman Lindelöf; [2018]
  Nyckelord :National Rifle Association; NRA; Framing; Andra tillägget; Socialism; Amerikanskt arv; Säkerhet; Vapenreglering; Skolskjutningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen kommer fördjupa sig i hur den amerikanska lobbyistorganisationen National Rifle Association framställer frågan om striktare vapenreglering i den amerikanska debatten om vapenreglering. Tidigare forskning har visat att organisationen har mål och medel att i hög grad påverka nationens författning utefter deras egna åsikter. LÄS MER

 2. 2. "There was just something off about him" : En studie om svenska och amerikanska journalisters gestaltning av skolskjutningarna vid Columbine, Virginia Tech och Sandy Hook

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Madeleine Longo; Victoria Petersson; [2013]
  Nyckelord :Columbine; gestaltning; gärningsmän; offer; Sandy Hook; skolskjutningar; Virginia Tech.;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt hur journalister gestaltar tre amerikanska skolskjutningar i svensk och amerikansk press. Skolskjutningarna ägde rum på Columbine High School, Virginia Tech och Sandy Hook Elementary School.Vi har analyserat sammanlagt 91 texter publicerade i Aftonbladet, Dagens Nyheter och New York Times. LÄS MER

 3. 3. Låt det aldrig ske : - En forskningsöversikt om preventiva åtgärder mot grövre skolvåld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Johan Sehlstedt; [2013]
  Nyckelord :Våld; skolvåld; skolskjutningar; preventiva åtgärder.;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt handlar om preventiva åtgärder mot grövre våld i skolan i allmänhet och skolskjutningar i synnerhet. Studien behandlar vilka åtgärder som skapats mot grövre våld samt hur effektiva de är. Den behandlar även till viss del modeller för att förhindra skolskjutningar. LÄS MER

 4. 4. Post-Columbine - en kvalitativ studie av sju skolskjutningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Charlotta Thodelius; [2012-06-21]
  Nyckelord :School shootings; Post-Columbine; Cultural script; Masculinity; Righteous rage;

  Sammanfattning : The study has got three aims. The first purpose is to implement the Newman et al.s rampage theory (2004) in a more dominant European context. In this way, the theory’s strengths and weaknesses can be exposed. LÄS MER