Sökning: "skolsyn"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet skolsyn.

 1. 1. Skolflykt till Åland : Svenska föräldrars flykt från svensk skolplikt.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Taubert; [2020]
  Nyckelord :Skolplikt; hemundervisning; skolans syfte; skolsyn; barns rätt till utbildning.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att beskriva och analysera hur hemskolning motiveras av svenska föräldrar som emigrerat till Åland med sina barn för att undvika skolplikten. Föräldrarnas syn på den svenska skolan kan antas vara mycket kritisk eftersom den drivit dem till att flytta utomlands. LÄS MER

 2. 2. En jämförande kvalitativ studie av skol- och utbildningssyn hos gymnasieungdomar i Bergslagen respektive Örebro

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Thomas Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :Fenomenografi; Bergslagen; bruksanda; gymnasiet; utbildningssyn; skolsyn; grannskapseffekter.;

  Sammanfattning : Det finns stora regionala skillnader i Sverige avseende skolprestation på gymnasienivå och i Bergslagen är utbildningsnivån låg. Ungdomars syn på skola och utbildning är sparsamt utforskad inom ramen för vetenskapliga studier. LÄS MER

 3. 3. Leijonborg och Björklund -vs- Granath - Skola, kunskap, elev och lärare i Skolstart. Dags för en ny skolpolitik och Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares dagbok

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martin Bergman; [2007]
  Nyckelord :Textanalys; Björklund; Granath; Leijonborg; idéer; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte: Syftet med studien är att kartlägga förhållningssätt och idéer i centrala frågor som har betydelse för synenpå skolan, i Lars Leijonborg och Jan Björklund respektive Gunilla Granath böcker Skolstart. Dags för en nyskolpolitik respektive Gäst hos overkligheten. LÄS MER