Sökning: "skoltexter"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet skoltexter.

 1. 1. Entreprenörernas gymnasieskola : En kritisk diskursanalys av värdeord i gymnasieskolors informationstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Oskar Bernövall; [2017]
  Nyckelord :critical discourse analysis; buzz words; Norman Fairclough; upper secondary school; entrepreneur; kritisk diskursanalys; Norman Fairclough; gymnasieskolan; värdeord; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se hur två diskurser, marknadsdiskurs och skoldiskurs, konstrueras i gymnasieskolors informationstexter. Dels genom värderingar, dels genom hur eleverna framställs. Texterna är tagna från skolornas hemsidor. LÄS MER

 2. 2. Kan man prata engelska på svenska? : Vuxnas och ungdomars attityder till engelska inslag i svenska språket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Haglund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att undersöka och diskutera attityder till engelska inslag i svenska språket hos vuxna och ungdomar på ett småstadsgymnasium. De forskningsfrågor som ställs är om språkattityderna mestadels positiva eller negativa, om det finns någon skillnad mellan åldersgruppernas språkattityder och om engelska inslag accepteras olika mycket. LÄS MER

 3. 3. "kortfattat liksom" : Hur flickor i årskurs 9 använder och ser på språket när de skriver vardagliga texter i form av sms och när de skriver skoltexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Julia Mattsson; [2014]
  Nyckelord :Flickors skrivutveckling; Flickors språkbruk; Sms; Vardagsspråk; Skolspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor i årskurs 9 skriver med fokus på de två texttyperna sms och texter producerade i skolan. Syftet innefattar även en studie av huruvida eleverna kan definiera dessa texttyper samt deras förmåga att omvandla en sms-konversation till en text som skulle kunna passa i en lärobok i ämnet svenska. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan nationella provens skriftliga delprov i svenska och engelska. : Det är lika svårt att bedöma förmågan att skriva uppsats som att bedöma konst.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Elin Egnor; Jasmine Andersson; [2013]
  Nyckelord :nationella prov; likvärdig bedömning; uppsatsbedömning; subjektivitet; kunskapskrav;

  Sammanfattning : En granskning som Skolinspektionen genomförde 2009-2011 visade att bedömning av nationella prov inte är likvärdig och att bedömning av språkämnena har lägst likvärdighet. Till följd av större avvikelser i svenskan anser Skolinspektionen bland annat att svenskan kan lära av engelskan, men rekommenderar i första hand att uppsatsdelen tas bort. LÄS MER

 5. 5. Även fast det egentligen heter även om : Om förekomster av och attityder till även fast i skrift

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Camilla Strandberg; [2012]
  Nyckelord :även om; även fast; attityder; språkförändring;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en undersökning om bruket av även fast som bisatsinledare iskrift. Syftet med undersökningen är att ta reda på om bruket av bisatsinledaren även fast harbörjat sprida sig från informella texter till mer formella texter. LÄS MER