Sökning: "skolungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet skolungdomar.

 1. 1. "Välbevarad för sin ålder" - en kritisk studie av kvinnohistoria på SO-rummet.se

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Sandberg; [2022]
  Nyckelord :digitala utbildningsresurser; historiebruk; historieundervisning; ideologiskt patriarkalt historiebruk; kvinnohistoria; SO-rummet;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i det faktum att hemsidan SO-rummet.se, en digital utbildningsresurs med inriktning mot SO-ämnena, är mycket välbesökt och rekommenderad av en rad olika aktörer, från Skolverket till enskilda lärare. Trots detta är hemsidan sparsamt beforskad. LÄS MER

 2. 2. Trygga rum för ombyten : En studie om hur omklädningsrum kan gestaltas för att öka upplevelsen av trygghet bland skolungdomar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jenni Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :information design; spatial design; spatial experience; changing room; perceived safety; perceived insecurity; informationsdesign; rumslig gestaltning; rumsupplevelse; omklädningsrum; upplevd trygghet; upplevd otrygghet;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. Studien har berört högstadieelevers upplevda otrygghet utifrån omklädningsrummets fysiska utformning. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Joel Deutschmann; [2021]
  Nyckelord :hydroponik; hydroponisk odling; hållbarhet; livsmedelssystem; microgreens; mikrogrönt; odlingspedagogik; skola; skott; undervisning vertikal odling; cultivation; education; food system; hydroponic vertical cultivation; hydroponics; school; sprouts; sustainability;

  Sammanfattning : Livsmedelsproduktionen står för ungefär 26 procent av världens globala utsläpp av växthusgaser och har därmed en stor inverkan på planetens klimat och ekosystem. Sverige importerar majoriteten av de grönsaker och frukter som konsumeras i landet. LÄS MER

 4. 4. Skolungdomars socialamedievanor och dess betydelse för sömnen : En integrativ systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Möller; Jennifer Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Adolescent; screen time; sleep; social media; Skärmtid; sociala medier; sömn; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användning av sociala medier är idag ett utbrett fenomen och har blivit en naturlig del i, framför allt, skolungdomars liv. Skolungdomar tillbringar mycket tid framför digitala medier för att vara online och en del av det sociala sammanhanget. Samtidigt pekar statistiken på en försämrad sömn hos skolungdomar. LÄS MER

 5. 5. "Man mår inte så bra av att vara ensam" : En kvalitativ studie om distansstudier kopplat till covid-19 pandemins påverkan på det psykiska välmåendet hos högstadieelever

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonna Gottling; Malou Bull; [2021]
  Nyckelord :Ensamhet; psykisk hälsa; unga och relationer i skolan;

  Sammanfattning : I och med rådande pandemin (covid-19) befinner sig skolungdomar i en utsatt situation gällande psykisk  hälsa  kopplat  till  distansundervisning.  Distansundervisningen  är  en  åtgärd  för  att bromsa smittspridningen. LÄS MER