Sökning: "skolutveckling sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden skolutveckling sverige.

 1. 1. Framgångsfaktorer som bidrar till optimering av det specialpedagogiska arbetets innehåll och utformning : En enkätstudie har besvarats av rektorer, lärare och specialpedagoger

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Minamizen; [2018]
  Nyckelord :skolutveckling; ledarskap; lärare; rektorer; specialpedagogisk forskning; specialpedagogens yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie har sin start då utbildningen till specialpedagog påbörjades på Högskolan i Kristianstad. Redan under den första terminen blir det specialpedagogiska uppdragets komplexitet tydligt och vilken påverkan interaktionen mellan rektorer, lärare och specialpedagoger har på utformningen och innehållet av det specialpedagogiska uppdraget. LÄS MER

 2. 2. Den specialpedagogiska yrkesrollen på skoldatateken : En kartläggande enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Gylesjö; Maria Hedlund; [2018]
  Nyckelord :specialpedagogik; skoldatatek; webbenkät; professionsteori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : I det föreliggande arbetet som har både en analytisk och kartläggande dimension har vi undersökt den specialpedagogiska yrkesrollen på skoldatateken. Vi menar att arbetet på skoldatateken kan vara ett sätt för speciallärare och specialpedagoger att försöka etablera en ny form av professionsutövning. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar av specialpedagogens roll i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Semra Ahmetovic; [2018]
  Nyckelord :Uppfattningar; specialpedagogens roll; pedagoger; rektorer; grundskola; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar av specialpedagogens roll som finns ute i en skola hos pedagoger, rektorer och specialpedagogen. Frågeställningarna blev besvarade genom en kvalitativ intervjustudie som genomfördes i södra Sverige. Intervjuerna spelades in via Iphone. LÄS MER

 4. 4. Kollegialt lärande : lesson study och learning study med fokus på matematikämnet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christoffer Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Kollegialt lärande; Lesson study; Learning study; matematik;

  Sammanfattning : Kollegialt lärande har varit metoden som många gånger använts som ett medel för skolutveckling de senaste åren med nationella insatser som matematik- och läslyftet. I detta samlingsbegrepp finner vi metoderna lesson- och learning study. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsresultaten i den svenska skolan - med tillämpning på Göteborgs kommun.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christina Larsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Skolreform; kunskapsresultat; skolsystemförändringar; åtgärder; påverkande faktorer; skolutveckling; likvärdighet; kunskapsklyftor; svenska skolan; Göteborgs kommun. Large-Scale Reform; Capacity Building; School System Reform; School System Improvement;

  Sammanfattning : Studien syftar till att klarlägga det skolpolitiska arbete som nu utförs för att hantera de försämrade skolresultaten. Med utgångspunkt i en beskrivning och analys av kunskapsresultaten går studien vidare i möjliga påverkande faktorer för att landa i åtgärder för att höja resultaten. LÄS MER