Sökning: "skolutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 1117 uppsatser innehållade ordet skolutveckling.

 1. 1. Democracy and Controversial Issues: Preparing students to become global citizens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofie Sandell; Neha Sharma; [2024-03-20]
  Nyckelord :demokrati; kontroversiella frågor; skolutveckling; ledarskap; democracy; controversial issues; school management; leadership;

  Sammanfattning : In an attempt to make tomorrow's generation more democratic and critically aware, Skolverket has given clear instructions of including discussions related to controversial issues in classroom teachings. The thesis has both teachers’ and students’ perspectives of how conscious they are about using this tool. LÄS MER

 2. 2. Allsidig eller ställningstagande? : En kvalitativ textanalys av läromedlensbeskrivningar av riksdagspartierna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Simon Lövqvist Enbratt; [2024]
  Nyckelord :politiska partier; läromedel; läromedelsanalys; värdegrund; samhällskunskap; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how learning materials tied to the social studies subject (“samhällskunskap”) portray Sweden's parliamentary parties. The purpose of the examination is to identify key differences and similarities between the way the parties are portrayed, aswell as to identify whether the same political party is portrayed differently in different learning materials. LÄS MER

 3. 3. Resiliens hos elever med ADHD : En undersökning av stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Maria Wiking; Tove Ekström; [2024]
  Nyckelord :ADHD; Resiliens; Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Stress; Högstadiet; Specialpedagogik; Elever; Specialpedagoger;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Ekström, Tove och Wiking, Maria (2023). Resiliens hos elever med ADHD – med fokus på stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande arbete i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lisa Kjellén; [2024]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; psykisk ohälsa; elevhälsa; KASAM; närvarofrämjande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Kjellén, Lisa (2024). Hälsofrämjande arbete i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 HP. I detta examensarbete har en skolas hälsofrämjande arbete undersökts. LÄS MER

 5. 5. "Den är helt OK, faktiskt" : Pulsträning och elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Drottz; Oskar Edsheim; [2024]
  Nyckelord :Deltagande; elever i behov av särskilt stöd; högstadiet; mixad metod; pulsträning; socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Drottz, Caroline och Edsheim, Oskar (2023). “Den är helt OK, faktiskt” pulsträning och eleveri behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling ochledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER