Sökning: "skolutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 925 uppsatser innehållade ordet skolutveckling.

 1. 1. DRIVKRAFTER I SKOLUTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Gunilla Almgren Bäck; [2021-06-21]
  Nyckelord :skolförbätting; programteori; generativa mekanismer; aktionsforskning; praktikgemenskap; processledare;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att retrospektivt analysera vilka generativa mekanismer som var verk samma i ett kommunalt skolförbättringsprojekt. Projektet var inspirerat av aktionsforsk ning. LÄS MER

 2. 2. Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nicklas Sundberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :andlig utveckling; barns rätt; hem- och konsumentkunskap; religionsfilosofi; andlig utbildning; kristendom; sekularism; normkritik; pedagogisk grundsyn; fostran;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är breddning av lärares förståelse av den mänskliga rättighetentill allsidighet eller pluralism i Sveriges utbildningssystem och barns rätt till andligutveckling i skolan, utifrån kristen övertygelse och andlighet, och fördjupat i hem- ochkonsumentkunskap, HKK. Metoden är ideologi- och narrativanalys med normativ metod. LÄS MER

 3. 3. Strategier för att minimera matematikängslan hos elever : Belyst genom lärares behov av speciallärarens kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ida Rydebjörk; Sofia Risborn; [2021]
  Nyckelord :Elevers lärande; lärares behov; matematikängslan; speciallärare; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Risborn, S. & Rydebjörk, I. (2021). Strategier för att minimera matematikängslan hos elever - Belyst genom lärares behov av speciallärarens kompetens. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsdelning = skolutveckling? : En studie om kunskapsdelning, kollegialt lärande och samverkan i gymnasieskolan

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Eveliina Dahlin; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; information management; knowledge management; kollegialt lärande; samverkan; kunskap; skolutveckling;

  Sammanfattning : This master thesis is a qualitative study focusing on knowledge sharing, collegial learning and collaboration amongst teachers in an upper secondary school in Sweden. The study aims to answer the following questions: How do teachers share knowledge with each other? In which context is knowledge shared? How do teachers work towards school development? Schools in Sweden face an important decision regarding school development. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk handledare i förskolan - varför, hur och för vem?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susan Empell; [2021]
  Nyckelord :implementation; organizational culture patterns; organizational systems; pedagogical supervisor; school development; implementering; organisationskultur; organisationssystem; pedagogisk handledare; skolutveckling;

  Sammanfattning : This qualitative interview study is conducted in a preschool organization. The research aim is to contribute with knowledge about pedagogical supervisors, a professional role which is beginning to take shape outside the traditional organizational form that exists in preschool. LÄS MER