Sökning: "skolvägran"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet skolvägran.

 1. 1. Riskfaktorer för elever 13-18 år med problematisk skolfrånvaro : En systematisk integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Deniz Duman; Helen Odzic Pohl; [2022]
  Nyckelord :problematic school absence; school refusal; risk factors; attendance; school; pupil; school nurse; problematisk skolfrånvaro; skolvägran; riskfaktorer; skola; elev; skolsköterska;

  Sammanfattning : Fler och fler elever har svårt med att gå i skolan. Problematisk skolfrånvaro påverkar eleven, familjen, skolan och till sist samhället. Skolsköterskans profession utgör en essentiell del för att bemöta och stödja elever genom att uppmärksamma riskfaktorer för ökad frånvaro i skolan och med detta främja elevers hälsa. LÄS MER

 2. 2. Problematisk skolfrånvaro : En sammanställning av orsaker och lösningar på individ, interaktions, och strukturnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Jacob Zandén Carlström; Berg Anton; [2022]
  Nyckelord :problematisk skolfrånvaro; skolvägran; skolk; hemmasittare; elevhälsa;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro har associerats med en rad olika negativakonsekvenser för individen såväl som för familjen, skolan och ävensamhället i stort. Strategierna för att hantera problemet och minska antaletfrånvarande elever är många och varierande. LÄS MER

 3. 3. Saknad, inte glömd : Framgångsfaktorer med elever i arbetet med problematisk frånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Emma Jaller; Emma Boman; [2021]
  Nyckelord :Problematisk frånvaro; skolvägran; professioner; anpassat förhållningssätt; grundskolans senare år; samarbete; vårdnadshavare; särskilt stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Saknad men inte försvunnen : En litteraturstudie om hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Fredrika Falkestav; Hanna Matsson; [2021]
  Nyckelord :hemmasittande elever; problematisk frånvaro; school refusal behavior; skolvägran; utvecklingsekologisk teori;

  Sammanfattning : Increasing attention is being paid to the phenomenon of school refusing behaviour. Schools and other professionals are actively working to improve student attendance however the demand for knowledge of how to work with long term absence is significant. Without proper insight the wrong actions might be taken and make the issue worse. LÄS MER

 5. 5. Skolsituationen för barn med Autism och ADHD : Ur ett föräldrarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Carolina Almeborg; Jessica Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Autism; ADHD; neurodevelopmental disorders; school; teachers; knowledge; Autism; ADHD; NPF; skola; lärare; kunskap;

  Sammanfattning : Skolvägran hos barn med autism är vanligare än hos neurotypiska barn (Munkhaugen et al.,2017) och barn med ADHD riskerar att inte nå godkänt betyg i skolan (Jangmo et al., 2019). Lärares bristande kunskaper om NPF samt otillräckliga anpassningar i skolan har lyfts somorsaker till detta (Anderson, 2020). LÄS MER