Sökning: "skolverket 2001"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden skolverket 2001.

 1. 1. Matematisk problemlösningsförmåga : Hur problemlösning behandlas i två läroboksserier för lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Ahlberg; Emma Engberg; [2020]
  Nyckelord :Lärobok; lågstadiet; matematiska förmågor; matematisk kompetens; problemlösning.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes i vilken utsträckning uppgifter som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga förekom i matematikläroboksserierna Mondo och Favorit matematik. Läroboksserierna omfattar totalt åtta böcker för årskurs 1 och årskurs 3. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning "Hitta språket" Vad händer sedan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Bergqvist; Malin Reuterhäll; [2020]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; förskoleklass; kartläggning; specialpedagogiska insatser; tidiga insatser;

  Sammanfattning : AbstractBergqvist, Jenny och Reuterhäll, Malin, (2020). Kartläggning ”Hitta språket”. Vad händer sen? Speciallärarprogrammet, språk-, läs- och skrivutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Speciallärarens roll i förhållande till specialiseringen grav språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Widegren Lantto; [2019]
  Nyckelord :Kunskapskrav; speciallärare; specialpedagogiska perspektiv; språkstörning; yrkesroll;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractWidegren Lantto, Helena (2019). Speciallärarens roll i förhållande till specialiseringen grav språkstörning. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Omsorg och kunskap i grundsärskolan : 6 lärare beskriver grundsärskolans vardag före och efter LGSÄR 11:s införande i förhållande till begreppen omsorg och kunskap

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :André Mattsson; Henrysson Mats; [2019]
  Nyckelord :Care; compulsory school for students with intellectual disabilities; knowledge; LGSÄR11; relational; special needs; teacher; Grundsärskola; kunskap; LGSÄR11; omsorg; relationell; speciallärare;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare som arbetar i grundsärskolan upplever grundsärskolan idag utifrån begreppen kunskap och omsorg. Rapporter från Skolverket (2001; 2009; 2010) har påvisat att grundsärskolan innehåller för mycket omsorg på eventuell bekostnad av kunskaper. LÄS MER

 5. 5. "Språket" – substantiv eller inte? : Jämförande analys av två läromedel i grammatik för gymnasiet i Svenska och Svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Alen Kasumovic; Cassandra Khajo; [2019]
  Nyckelord :Teaching materials; grammar; Swedish; Swedish as second language; nouns; adaption; Läromedel; grammatik; svenska; svenska som andraspråk; substantiv; adaption;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns skillnader i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk (Skolverket, 2011). Ämnet Svenska som andraspråk, i jämförelse med Svenska, fokuserar mer på att bland annat utveckla elevernas ordförråd och språkliga variationer. LÄS MER