Sökning: "skoog emma"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden skoog emma.

 1. 1. Är de barn eller vuxna? – En analys av den avskaffade ungdomsreduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Skoog; [2022]
  Nyckelord :ungdomsreduktion; slopad ungdomsrabatt; unga lagöverträdare;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare har sedan lång tid tillbaka särbehandlats i det svenska påföljdssystemet. Den främsta anledningen till detta är ungas avsaknad av fullständig mognad, erfarenhet och därmed ansvarsförmåga. Särbehandlingen tar sig främst till uttryck i särskilda regler för unga i åldrarna 15–20 år vid påföljdsbestämningen. LÄS MER

 2. 2. Det attraktiva arbetet : En kvalitativ studie om vilka möjligheter och svagheter det finns i att attrahera och behålla socialsekreterare och förskolepedagoger i en kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emma Skoog; Emelie Swahn; [2018]
  Nyckelord :Attractive work; employer attraction; retention; retain; leadership; psychological contract; employer branding; Attraktivt arbete; attrahera; behålla; ledarskap; psykologiskt kontrakt; arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to give an understanding of the possibilities and weaknesses in attract and retain social workers and preschool pedagogues in a smaller community in the middle of Sweden. Furthermore, the study contributes to the knowledge about what employees in a public-sector regard as attractive and less attractive in the workplace and how important it is to involve employees in the work with employer branding. LÄS MER

 3. 3. Riskfaktorer och prevention för unga suicidala patienter : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emma Sundqvist; Frida Skoog; [2015]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Prevention; Riskfaktorer; Sjuksköterskor; Suicid Suicidförsök.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Europeiska arkivhandlingar : Europeiskt identitetsskapande i samtida ABM-projekt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Pihl Skoog; [2010]
  Nyckelord :European Union; identity; nationalism; heritage; archives; digitisation.; Europeiska unionen; identitet; nationalism; kulturarv; arkiv; digitalisering.;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to analyse the construction of European identity in three ofcontemporary EU initiated projects for the digitisation of collections from museums, archives, andlibraries. The source material consists of the web pages of the projects Minerva, MICHAEL, andEuropeana, as well as some other policy documents on digitisation and access from EU authorities. LÄS MER