Sökning: "skoptofili"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet skoptofili.

  1. 1. Kvinnliga monster och abjekt femininitet : En semiotisk och psykoanalytisk studie av femininitet, feminism och monsterkroppen i tv-serien Penny Dreadful  

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

    Författare :Ebba Rydqvist Ryan; [2016]
    Nyckelord :Skräck; monster; femininitet; feminism; abjektion; psykoanalys; semiotik; skoptofili; Penny Dreadful; tv-serie; populärkultur; Barbara Creed; Julia Kristeva; Laura Mulvey;

    Sammanfattning : Studien undersöker hur kvinnliga karaktärer representeras i relation till skräcktematiken i tv-serien Penny Dreadful (2014-). Syftet har varit att studera huruvida det som är typiska kännetecken för skräck kan kopplas till kvinnlighet, femininitet och feminism (det senare då man kan uppfatta ett genuskritiskt samtal i serien). LÄS MER