Sökning: "skor"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet skor.

 1. 1. Skillnaden i det dorsala böjmomentet vid MTP, utan rullsula och med två olika styvheter på rullsulan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Fanny Kassberg; Johan Antonsson; [2019]
  Nyckelord :Rocker shoe; Stiff; Flexible; Bending moment; Rullsula; Styv; Flexibel; Böjmoment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rullsulor används för att kompensera för ledstelhet, förbättra avveckling av steget, minska höga tryck plantart och minska böjningen vid tålederna.  Det finns dock få studier som undersöker om rullsulan verkligen minskar ledrörlighet i framfoten. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen Möjligheter & hinder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Hemmingsson; Cassandra Svensson; [2019]
  Nyckelord :Folkhälsa; fysisk planering; förtätning; aktiv transport; walkability; sprawl;

  Sammanfattning : Det största folkhälsoproblemet idag är ökningen av övervikt och fetma med de följdsjukdomar det för med sig som högt blodtryck, cancer, diabetes typ 2 och astma. Främst beror denna ökning på vår alltmer stillasittande vardag med brist på fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Profylax mot Rabbit Viral Haemorrhagic Disease

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Magdalena Sandström; [2019]
  Nyckelord :RVHD; RHDV; profylax;

  Sammanfattning : Rabbit Viral Haemorrhagic Disease (RVHD) är en mycket smittsam virussjukdom med hög mortalitet. Den drabbar såväl vilda som tama kaniner (Oryctolagus cuniculus). Sjukdomen har sedan 1980-talet spridit sig över världen och är sedan 1990-talet endemisk i Sverige med sporadiska utbrott. LÄS MER

 4. 4. Viktiga faktorer och egenskaper hos fotbeklädnader som påverkar fallrisken hos äldre

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ann-Sofie Kransén; Lena Lundmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fall hos patienter på vårdinrättningar har över tid varit ett betydande globalt problem. Fallen har orsakat stort lidande, långa vårdtider och ökade kostnader. Sjuksköterskor har arbetat dagligen med omvårdnadsåtgärder föratt minska riskerna förvårdskadoroch risken för fall är ett prioriterat område. LÄS MER

 5. 5. Smittskydd och vaccinationsrutiner inom hästuppfödning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Faring; [2019]
  Nyckelord :smittskydd; vaccination; hästinfluensa; kvarka; EHV-I; EHV-3; EVA; CEM; hästavel;

  Sammanfattning : Hästsport och hästhållning är populärt i Sverige och på grund av det stora intresset har transporter, försäljning och hästevenemang såsom tävlingar och utställningar ökat. Även hästaveln har gjort framsteg, inte minst med användandet av artificiell inseminering som gör många hingstar tillgängliga för semin i flertalet länder. LÄS MER