Sökning: "skor"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet skor.

 1. 1. Att sätta sig i barns skor och tänka bortom raderna : En undersökning om normbrott mot konventionaliserade uttryck, fraser och ord i gymnasieelevers skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filippa Söderström; [2022]
  Nyckelord :språkförmåga; normbrott; skrivprocess; fraseologi; idiom; kollokationer; anglicismer; ordval;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att identifiera förekomsten av normbrytande användningar av idiom, kollokationer, prepositioner, anglicismer och ordval i gymnasieelevernas texter. Materialet består av 54 texter skrivna av 29 flickor och 25 pojkar med svenska som modersmål i årskurs ett och två på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeutisk intervention för ländryggs- och bäckensmärta postpartum samt dess effekt på smärtintensitet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jennifer Svensson; Emelie Nyman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggs- och bäckensmärta är en normal konsekvens av graviditet och har identifierats hos cirka 50% av kvinnor, men problematiken kan leda till både mentala och fysiska påfrestningar för modern. Efter förlossning fortsätter ländryggs- och bäckensmärta vara ett problem hos många kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Kundintresset för blockkedjeimplementation i försörjningskedjor : En enkätundersökning av konsumentens uppfattade värde av produktspårning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Linus Vestergren; [2022]
  Nyckelord :Blockkedjor; försörjningskedjor; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Vad som anses vara en effektiv försörjningskedja är något som ändras med tiden. I dagens så kallade virtuella integration finns problem med att informationshantering mellan företagen inte alltid är tillräckligt bra för att maximera vinsten och nyttan för alla parter. LÄS MER

 4. 4. Löpa med eller utan skor: en litteraturöversikt över löpekonomi och biomekanik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Christoffer Gradin; Jonathan Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Barefoot running; minimalist footwear; ground reaction force; running economy; biomechanics; oxygen consumption; Barfotalöpning; minimalistskor; ground reaction force; löpekonomi; biomekanik; syreförbrukning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Löpning är en populär motionsform i Sverige idag, dock är det vanligt med överbelastningsskador bland löpare och nästan 80% skadar sig på något vis varje år. Diskussion har uppstått bland löpare och forskare kring om barfotalöpning kan förändra biomekaniken och därmed ändra belastningen och minska risken för skador, samt om barfotalöpning kan leda till en förbättrad löpekonomi och påverka löparens prestationer. LÄS MER

 5. 5. Att vara mer en bara ett sår : en litteraturöversikt om äldre personerns upplevelse av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gun Ring; Julia Strömqvist Ugan; [2022]
  Nyckelord :Experience; Older persons; Quality of life; Venous leg ulcer; Livskvalitet; Upplevelse; Venösa bensår; Äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund  Venösa bensår är vanligaste typen av bensår och orsakas i de flesta fall av en nedsatt cirkulation i nedre extremitet, venös insufficiens. De venösa bensåren är oftast svårläkta med lång duration och har hög återfallsrisk. En åldrande kropp ger risk för lång läkningsprocess. LÄS MER