Sökning: "skor"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet skor.

 1. 1. Lutningen och löparskons påverkan på muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål vid utförslöpning : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Fanny Hansson; [2020]
  Nyckelord :EMG; lutning; löparskor; muskelaktivitet; utförslöpning;

  Sammanfattning : Terränglöpning sker på varierande underlag med stora höjdskillnader, utmanande miljöer och ställer höga krav på utövaren. Ökat excentriskt arbetet i nedre extremitet vid utförslöpning har kopplats till mer skador och värk. Få tidigare studier har gjorts på utförslöpning brantare än -12º lutning. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar och möjligheter med en omnikanalstrategi för ICA-handlare i norrland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nils Appelqvist; Micael Brännström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denökadedigitalisering har medfört en uppkomst av nya försäljningskanaler som webbsidor, applikationeroch sociala medier, vilket har gettkonsumenter mer information ochval än tidigare.Denna strukturomvandling är dock inte lika omfattande i Sverige som i vissa andra länder. LÄS MER

 3. 3. Lutningens inverkan på fotens tryckkraft och rörelseomfång i nedre extremitet och ländrygg vid utförslöpning : En experimentell studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anton Fauli; Tove Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Lutning; rörelseomfång; skyrace; tryckkraft; utförslöpning;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökad trend i extremsporter har bidragit till konceptet skyrace. Utförslöpning har påvisat större belastning på höft-, fot- och knäled, vilket ökar risken för skador. Tidigare studier har granskat lutningar på maximum -12° men i skyrace förekommer lutningar på -30° till -40°. LÄS MER

 4. 4. Lim i skor : Vattenbaserade lim som ett mindre riskfyllt alternativ till lösningsbaserade lim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alicia Trieb; Jennie Lönnesjö; [2020]
  Nyckelord :Adhesives in footwear; Shoe bonding; Solvent-borne adhesive; waterborne adhesive; Solvent-borne Polyurethane adhesive; Water-borne Polyurethane adhesive; Solvent-borne Polychloroprene adhesive; Water-borne polychloroprene adhesive; lim i skor; lösningsbaserade lim; vattenbaserade lim; lösningsbaserade Polyuretanlim; vattenbaserade Polyuretanlim; lösningsbaserade polykloroprenlim; vattenbaserade polykloroprenlim;

  Sammanfattning : NilsonGroup presenterade uppdraget att undersöka vattenbaserade lim som alternativ till lösningsbaserade lim vid tillverkning av skor, vilket var grunden till det här arbetets ämne och avgränsningar har tagits fram. Vattenbaserade lim är ett alternativ till lösningsbaserade lim som inte är lika hälsofarligt, då lösningsmedelkan orsaka allvarliga hälsoeffekter. LÄS MER

 5. 5. Lättare sagt än gjort : En kvalitativ studie om konsumenters etiska värderingar i förhållande till deras köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michelle Dam; Emma Ljungnér; Robin Quach; [2020]
  Nyckelord :Animal welfare; ethical clothes; consumer behaviour; sociology; sustainability.; djurens välfärd; etiska kläder; konsumentbeteende; hållbarhet; sociologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknaden för etiska kläder växer ständigt och konsumenter bryr sig alltmer om varifrån produkterna kommer, hur de är producerade och vad det har för inverkan på miljö och djur. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka värderingar konsumenter har kring etiskt producerat material inom modehandeln och hur konsumenter agerar i ett köpbeslut. LÄS MER