Sökning: "skratt"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet skratt.

 1. 1. Vikten av skrattets omedelbara sammanhang : En samtalsanalytisk studie av skrattfunktioner i podcastavsnitt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Camilla Seaton; [2021]
  Nyckelord :Samtalsanalys; skratt; podcast; topiker; kotext; kontext; socialt ansikte; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Podcasts har blivit större under det senaste decenniet och i takt med utvecklingen har det blivit alltmer intressant att studera. Att delta i en podcast innebär att du som talare möjligtvis reflekterar mer kring ditt medverkande eftersom åhörarskaran är stor. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans icke-farmakologiska tillvägagångssätt för att minska procedursmärta hos barn : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mathilda Hellgren; Emma Gillnäs; [2021]
  Nyckelord :Barn; Distraktion; Lidande; Medicinska procedurer; Procedursmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta orsakad av olika medicinska behandlingar och undersökningar kallas för procedursmärta och den vanligaste formen av procedursmärta är orsakad av kanyler. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att lindra lidande genom att tillämpa en personcentrerad vård. LÄS MER

 3. 3. HUMOR I OMVÅRDNAD AV SVÅRT SJUKA PATIENTER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Alerstedt Åsberg; Corina Caus; [2020-06-17]
  Nyckelord :Humor; Laughter; Severe Illness; Adults;

  Sammanfattning : Humor är en företeelse som visats ha många positiva effekter på friska människor.Däremot är forskningen kring dess påverkan på svårt sjuka människor begränsad. Faktorersom bristande erfarenhet och uppfattningen av vad som anses som professionellt hosvårdpersonal utgör ett hinder för användningen av humor inom vård. LÄS MER

 4. 4. Skrattet är mitt vapen : Syftet med studien var att undersöka skrattets påverkan på manliga och kvinnliga universitetsstudenters upplevda stressnivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mikael Enbuske; Emelie Nilsson; Rebecca Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Hälsopromotion; empowerment; socialt stöd; skratt; stress; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : En kvantitativ enkätundersökning genomfördes. Enkäten bestod av frågor om skratt, stress,social tillvaro och upplevelser av att skratta. ​Syfte:​ Syftet med studien var att undersöka hurskratt påverkar universitetsstudenters upplevda stressnivå samt jämföra skillnaden mellan mänoch kvinnor. Sammanlagt deltog 230 studenter. LÄS MER

 5. 5. Att klippa för skratt : En studie på modern tv-komedi med fokus på klippning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Tom Elovson; [2020]
  Nyckelord :Tv-serier; humor; sitcom; Scrubs; klippning; klipprytm; tajming; tempo.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen berör klipparens avgörande roll för komediserier och tar avstamp i frågan varför man klipper som man gör i komediserier. Syftet är att undersöka hur humor kan formas med hjälp av klippning. LÄS MER