Sökning: "skratt"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet skratt.

 1. 1. Att vara eller inte vara Eva Rydberg.- Undersökandet av det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :André Gatu; [2021-11-19]
  Nyckelord :Eva Rydberg; Komisk timing; Skådespelarmetod; metod; teater; revy; humor; skratt; rolig; lyssna in; undersökande; idol; barndomsidol; rörelse; fysiskt; röst; imitation; härma; mimik; flow; funny bones; rytm; Malmö; Fredriksdal; Skådespelarlinjen; scenskolestudent; scenskolan; teaterhögskolan; Göteborg; Artisten; Att vara eller inte vara; Rena rama ding dong; Kärlek och lavemang; André Gatu; Mora; Dalarna; Eva Johansson; Anne Jonsson;

  Sammanfattning : Jag utforskar min barndomsidol Eva Rydberg som jag fick träffa när jag var 8 år och som fortfarande väcker mitt intresse 20 år senare. Under mitt sista år på teaterhögskolan så stod det klart för mig att det var just detta som jag ville djupdyka i och göra ett undersökande kring. LÄS MER

 2. 2. Vikten av skrattets omedelbara sammanhang : En samtalsanalytisk studie av skrattfunktioner i podcastavsnitt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Camilla Seaton; [2021]
  Nyckelord :Samtalsanalys; skratt; podcast; topiker; kotext; kontext; socialt ansikte; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Podcasts har blivit större under det senaste decenniet och i takt med utvecklingen har det blivit alltmer intressant att studera. Att delta i en podcast innebär att du som talare möjligtvis reflekterar mer kring ditt medverkande eftersom åhörarskaran är stor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans icke-farmakologiska tillvägagångssätt för att minska procedursmärta hos barn : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mathilda Hellgren; Emma Gillnäs; [2021]
  Nyckelord :Barn; Distraktion; Lidande; Medicinska procedurer; Procedursmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta orsakad av olika medicinska behandlingar och undersökningar kallas för procedursmärta och den vanligaste formen av procedursmärta är orsakad av kanyler. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att lindra lidande genom att tillämpa en personcentrerad vård. LÄS MER

 4. 4. "Om du klipper bort våra ansikten syns ju inte våra skratt!" : En vetenskaplig essä om hur förskollärares praktiska kunskap kan påverkas i mötet med det digitala systemet Skolplattformen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Agné; [2021]
  Nyckelord :Praktisk kunskap; förskola; pedagogisk dokumentation; Skolplattformen; digitala verktyg; barns inflytande; meningsskapande; New Public Management; kvalitet i förskolan;

  Sammanfattning : Den här vetenskapliga essän syftar till att undersöka hur förskollärares praktiska kunskap kan påverkas i mötet med det digitala systemet Skolplattformen och hur mötet med ett sådant system kan bidra till att omforma mötet mellan förskollärare och barn. Utgångspunkten är en gestaltad situation från när förskolebarn riktade kritik mot fotodokumentation från en aktivitet de deltog i, som skapats i enlighet med Skolplattformens regelverk. LÄS MER

 5. 5. HUMOR I OMVÅRDNAD AV SVÅRT SJUKA PATIENTER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Alerstedt Åsberg; Corina Caus; [2020-06-17]
  Nyckelord :Humor; Laughter; Severe Illness; Adults;

  Sammanfattning : Humor är en företeelse som visats ha många positiva effekter på friska människor.Däremot är forskningen kring dess påverkan på svårt sjuka människor begränsad. Faktorersom bristande erfarenhet och uppfattningen av vad som anses som professionellt hosvårdpersonal utgör ett hinder för användningen av humor inom vård. LÄS MER