Sökning: "skridskoåkning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet skridskoåkning.

 1. 1. BETYDELSEN AV SKRIDSKOÅKNING I VERKSAMHETEN FUNKI FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elina Thorslund; [2022-02-02]
  Nyckelord :Fysioterapi; skridskoåkning; barn; funktionsvariation; fysisk aktivitet; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktivitetsnivån för barn och ungdomar med funktionsvariation är i Sverige ungefär 50 % lägre än Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Det finns således ett behov att utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsvariation. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om idrottslärares arbete med friluftsliv i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Antonio Phunipananta Muñoz; Viktor Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att undersöka lärares förställningar om och arbete med friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa. Vad är friluftsliv för idrottslärarna? Hur bedrivs undervisningen i friluftsliv? Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa elevernas kunskapsnivå i friluftsliv? Vad ska eleverna lära sig och vad ska betygsättas? Metod Metoden som användes var kvalitativ och i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på friluftsliv i skolan : En kvalitativ undersökning av gymnasielärare i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marlie Eldh Bastman; Helena Ljungström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose and questions: The purpose is to investigate how six teachers in the course physical education 1 at upper secondary school in Stockholm choose to pursue their outdoor education. The study intends to find out what influences teachers' choice of content in outdoor education. To answer this purpose, the following questions have been raised. 1. LÄS MER

 4. 4. Kan accelerationsförmåga on-ice förutses av off-ice tester? : En korrelationsstudie av vertikala och horisontella hopptester jämfört med 10 m sprintförmåga on-ice.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tim Alfredsson; Anders Selin; [2018]
  Nyckelord :Accelerationsförmåga; On-Ice sprint; Squat jump; countermovement jump;

  Sammanfattning : Abstract Aim The purpose of this study is to examine the correlation between commonly used jump tests and sprint performance over 10 m skate on-ice. The questions we will answer are; -       What correlations exist between a set of jumping tests and the sprint ability over 10 m skate on-ice? -       Which jumping test has the strongest correlation with the sprint ability over 10 m skate on-ice? -       Are there any differences between junior- and senior players, and in that case wich? Method In this study 34 subjects participated and they were between 16-25 years of age and had 9-20 years of icehockey playing experience. LÄS MER

 5. 5. "Allt vi gör är lite fejk känns det som…" : En kvalitativ intervjustudie med nio högstadieelever kring friluftslivsundervisning och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kim Dollevoet; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola. - Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet? - Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet? Metod Studien består av tre kvalitativa gruppintervjuer med totalt nio högstadieelever, tre elever från åk 8 och sex stycken elever från årskurs 9. LÄS MER