Sökning: "skriftsamlingspunkter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet skriftsamlingspunkter.

  1. 1. Skriftbruket hos två elever på yrkesförberedande program: En skriftetnografisk undersökning

    Master-uppsats,

    Författare :Rebecca Zimmermann; [2011]
    Nyckelord :Vardagligt skriftbruk; skriftbruk; skriftbruksdag; skrifthändelser; skriftkompetenser; skriftkultur; skriftsamlingspunkter; läs- och skrivvanor; det nya textsamhället;

    Sammanfattning : This essay elucidates upper secondary students’ literacy practices, (literacy events, literacy competencies and literacy culture) during a typical day, with focus on the daily literacy practices. A literacy ethnographic study conducted in the environment which participants naturally are, at home, at school and in leisure. LÄS MER