Sökning: "skriftspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet skriftspråk.

 1. 1. ILS AVANÇAIENT LES GENS VERS LES LUMIÈRES...

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eric Margér; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Författaren Louis-Ferdinand Céline förnyade med sin säregna stil den franska litteraturen; bland annat använde han sig av många talspråkliga element. Ett av dessa är final dislokation, som är vanlig i talad franska, men sällsynt i skriftspråk före Céline. LÄS MER

 2. 2. « ILS AVANÇAIENT LES GENS VERS LES LUMIÈRES... ». La dislocation à droite dans un chapitre de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline et dans ses deux traductions suédoises

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eric Margér; [2019-02-12]
  Nyckelord :franska; Traductologie; oralité; dislocation à droite; français; suédois; Céline; Voyage au bout de la nuit;

  Sammanfattning : Författaren Louis-Ferdinand Céline förnyade med sin säregna stil den franska litteraturen; bland annat använde han sig av många talspråkliga element. Ett av dessa är final dislokation, som är vanlig i talad franska, men sällsynt i skriftspråk före Céline. LÄS MER

 3. 3. MANGA, ORTOGRAFI OCH ÖVERSÄTTNING. En karaktärs- och översättningsanalys av Yotsuba från Yotsuba&!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Sjöberg; [2019-01-28]
  Nyckelord :japanska; Yotsuba !; översättning; ortografi; manga;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera karaktären Yotsuba från mangan Yotsuba&!, hennes språkegenskaper och hur de har översatts till svenska, för att förhoppningsvis bidra till framtida översättningar av japansk manga till svenska. Det teoretiska ramverket för denna uppsats kommer att vara grundat i översättningsteorin skopos, Hasegawas beskrivning och kategorisering av översättningstekniker och Kinsuis rollspråkskoncept. LÄS MER

 4. 4. Vad spelar språkriktigheten för roll? : En studie om hur fyra svensklärare uppfattar och arbetar med språkriktighet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Björkegren; [2019]
  Nyckelord :Standard language; teacher interview; student survey; written language; colloquial expressions; senior high school; Swedish language teachers.; Språkriktighet; lärarintervju; elevenkät; skriftspråk; talspråk; gymnasiet; svensklärare.;

  Sammanfattning : This study examines how four teachers of Swedish perceive the knowledge requirement that says that a student should mainly be able to follow the rules concerning standard written language, how often they teach standard language and to what extent students’ written language affect assessment. The results show that the teachers of Swedish agree that the most important aspect of a text is how it is perceived in its entirety, as well as its flow and how well a reader can understand the text. LÄS MER

 5. 5. Barns språkutveckling : Förskolepersonals arbete för att utveckla barns språk i förskoleåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Izabelle Burton Lillbacka; [2019]
  Nyckelord :förskola; skriftspråk; språkutveckling; förskolepersonal; litteracy; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att skapa djupare förståelse för hur förskolans personal arbetar för att stödja barn i deras språk-och skriftspråksutveckling. I undersökningen har åtta förskolepersonal svarat på frågor i form av intervjuer. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER