Sökning: "skriftsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet skriftsystem.

 1. 1. On the Use of Katakana in a Modern Japanese Essay

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johan Hagerborg; [2020-03-20]
  Nyckelord :japanska; Japanese; katakana; skriftsystem; writing system; modern skönlitteratur; modern fiction; novell; essay;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to carry out a pilot investigation on the use of katakana ina modern Japanese essay, and to compare how the usage of katakana differs between dailynewspaper and a modern essay. Among the words written in katakana, special focus wasgiven to the higairaigo, which are normally written in kanzi or hiragana. LÄS MER

 2. 2. Somaliska med arabisk skrift – en språkhistorisk studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ahmed Sheikh; [2020-02-04]
  Nyckelord :arabiska; somaliska; arabiska; skriftsystem; ajami; wadaad; arabisk skrift;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man har skrivit somaliska texter med arabisk skrift. Två konsonantfonem, /g/ och /ɖ/ och fyra vokalfonem, /ɛ/, /ɛː/, /o/ och /oː/ finns i somaliska men inte i arabiska. LÄS MER

 3. 3. Tvåspråkighet och läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hatixhe Arif; Randa Fawaz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att sammanställa vad tidigare forskning har visat om de utmaningar som finns med att identifiera och bedöma läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi hos tvåspråkiga elever. Genom en systematisk litteraturstudie undersöks hur läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever kan identifieras samt vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att göra en tillförlitlig bedömning av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi hos tvåspråkiga elever. LÄS MER

 4. 4. Penseldrag i marginalen : Elektronisk publicering av japanskspråkiga texter och deras textualitet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :André Jernung; [2015]
  Nyckelord :digitalisering; elektronisk publicering; elektroniska textarkiv; japanska språket; litteratur och teknik; märkspråk; texttradering; östasiatiska skriftsystem;

  Sammanfattning : The omnipresence of electronic texts in our time warrants questions about the power to define what text really is, now held by technology — the textuality and representational qualities of digitized texts are undoubtedly influenced by the technological frameworks that decide their possible content and form, making the issue a point of interest for LIS and the digital humanities. This thesis explores the effects of commonly applied technology and practices in electronic publishing of Japanese language texts. LÄS MER

 5. 5. SJ och JR – en tvärkulturell jämförelse av tågföretags hemsidor i Sverige och Japan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Henrik Wretenfelt; [2013-04-05]
  Nyckelord :japanska; kultur; information; hemsidor; tåg; design; struktur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera fyra tågföretags hemsidor (SJ, JR East, JR Central och JR West) från Sverige och Japan i relation till två teorier om kulturella skillnader för att se vilka eventuella skillnader i utformandet av hemsidorna som kan komma att finnas. Baserat på Würtz och Marcus och Goulds parametrar går det att se att hemsidorna skiljer sig åt vad gäller användandet av animationer; många på JR-företagens sidor, ej förekommande på SJ:s. LÄS MER