Sökning: "skriva fältstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden skriva fältstudie.

 1. 1. Digitalt skrivsamarbete - En undersökning om instruktioner och kollaborativt skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Hertzberg; Andrea Kronqvist Edvall; [2020]
  Nyckelord :Dialogisk plats; Instruktioner; Kollaborativt skrivande; Kooperativt skrivande; Skrivsamarbete;

  Sammanfattning : Idag behöver elever utveckla förmågor för att kunna delta i den kultur som finns online. Denna kultur kännetecknas av samarbete. Ett sätt att samarbeta digitalt är att skriva kollaborativt vilket elever kan lära sig genom att få tydliga instruktioner som stöd i processen. LÄS MER

 2. 2. Affect, Engagement and Reaction time in Swedish elite Athletes : A randomized control study regarding the effects of a Self-regulation training log

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Åkesdotter; [2014]
  Nyckelord :Affect; engagement; Reaction time; Self-regulation; elite athletes;

  Sammanfattning : Aim The study had the aim to increase knowledge of characteristics possessed by Swedish elite athletes. More specific the level of affect, athlete engagement and reaction time were investigated. A second aim was to test if a reflective training log based on principles from self-regulation could influence these variables. LÄS MER

 3. 3. Processutbildning som utbildningsform

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Catrin Hagman; [2010]
  Nyckelord :mentorskap; kollektivt lärande; processutbildning; lärande i arbetslivet; motivation till personlig utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med denna uppsats har jag som syfte att skriva om processutbildning som utbildningsform. Jag vill också hjälpa Coop förbättra processutbildningen Bra Chefer, genom mina observationer i kombination med teoretisk kunskap. LÄS MER

 4. 4. Women of Thailand : A minor field study about how nine women in urban and rural areas of Thailand look at their lives in the area of education, gender equality and influence in society, from a democratic perspective.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Socialantropologi

  Författare :Malin Westman; [2010]
  Nyckelord :Social Anthropology; women; democracy; gender equality; education; influence; political commitment; Thailand; Socialantropologi; kvinnor; demokrati; jämställdhet; utbildning; inflytande; politiskt deltagande; Thailand;

  Sammanfattning : This study is based on a field study carried out in Thailand during November and December 2009. The material is based on in-depth interviews with nine women that live in the northern parts of Thailand. Seven of them belong to the Karen minority group. LÄS MER

 5. 5. Religionsundervisning för livet : En förskjutning från lära i religion, till lära om och från religioner

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Anna Johansson; [2006]
  Nyckelord :Religion; undervisning; lära i religion; lära om och från religion; religionsämnets utveckling; livsfråga; etik; moral; läroplan;

  Sammanfattning : Uppsatsen Religionsundervisning för livet - En förskjutning från lära i religion, till lära om och från religioner, har syftet att redogöra för den utveckling av religionsämnet som skett framförallt från Lgy70 till Lpf94 men även beskriva religionsämnet dessförinnan i skolan, samt att redogöra för hur man kan arbeta med utgångspunkt i moral, etik och livsfrågor i gymnasieskolan och motivera detta arbetssätt utifrån Lpf94 och kursplanen för religionskunskap. Metoden som använts är en deskriptiv litteraturstudie. LÄS MER