Sökning: "skriva för hand"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden skriva för hand.

 1. 1. ”Jag har typ bara skrivit på dator, jag har typ aldrig skrivit på papper” Om analogt och digitalt skrivande i skolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Adler; Jessica Siwe; [2020]
  Nyckelord :analog; artefakt; digital; hjälpmedel; skrivande;

  Sammanfattning : Adler, Camilla och Siwe, Jessica (2020). ”Jag har typ bara skrivit på dator, jag har typ aldrig skrivit på papper”- Om analogt och digitalt skrivande i skolan.. LÄS MER

 2. 2. Marginal intelligence difference between handedness groups

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Callum Kynaston; [2020]
  Nyckelord :handedness; general intelligence; skrivande; formalia; exempeluppsats;

  Sammanfattning : Whether the hand you write with has any impact or says anything about you has been debated for hundreds of years. The most cited in the media today is an association between left-handedness and creativity. LÄS MER

 3. 3. Lokaler i bottenvåningar i flerbostadshus; detaljplaneregleringar och dess konsekvenser. En studie av Liljeholmskajen i Stockholm m.fl.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Hamsten; Rebecca Wedberg; [2020]
  Nyckelord :Användningsbestämmelse; bostadsrättsförening; centrumändamål; detaljplan; flexibilitet; förvaltning; aktiv bottenvåning; hyreslokaler; 3D-fastighetsbildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is mainly to do a follow-up investigation considering the establishment of non-housing premises on the ground floor in dwelling houses at Liljeholmskajen in Stockholm. In detailed development plans, the usage of the ground can be regulated with usage provisions and sometimes a developer must build something particular that the city’s planners decide, without other options. LÄS MER

 4. 4. Skriva för hand eller med surfplatta? : En jämförande studie av berättande elevtexter skrivna digitalt och analogt i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tove Andersson; Ellen Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalt skrivande; digitalt skrivverktyg; analogt skrivande; analogt skrivverktyg; surfplatta; handskrift; berättande text; narrativ text; skrivinlärning; motivation; stavning; skriva för hand; skriva på dator; tangentbord; papper och penna.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med insikter om och hur digitala verktyg kan stödja elevernas skrivande av berättande texter samt om och hur digitala verktyg påverkar elevernas motivation. Det är totalt 53 elever från årskurs 3 som deltar i studien varav varje elev har skrivit två berättande texter vardera, en med digitalt verktyg och en med papper och penna. LÄS MER

 5. 5. Penna eller dator? : Textskapande via två medierande skrivredskap av elever i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Örnwigh; Annie Fransson; Gabriella Johannesson; [2020]
  Nyckelord :Mediating tools; scaffolding; handwriting; computer writing; first language pupils; second language pupils; narrative text; year 3; Medierande redskap; stöttning; skriva med penna; skriva via dator; förstaspråkselever; andraspråkselever; narrativ text; årskurs 3;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk i årskurs 3 skriver narrativa texter med penna och via dator. Syftet är likaså att undersöka om och i så fall varför eleverna föredrar ett utav dessa specifika skrivredskap. LÄS MER