Sökning: "skriva om sig själv"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden skriva om sig själv.

 1. 1. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pauline Green; [2021]
  Nyckelord :lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. LÄS MER

 2. 2. Rutiner till slutna psykiatrins handbok : En kvalitativ aktionsforskningsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mikael Fransson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att ta fram nya rutiner till handboken för den psykiatriska slutenvårdens vårdadministration i Region Jönköping. Jag har arbetat med att ta fram rutiner för att skriva journalanteckningar för epikris, inskrivning, daganteckning samt LVM. LÄS MER

 3. 3. Webbplats i WordPress : Modulär uppbyggnad med ACF plugin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Moa Hjemdahl; [2021]
  Nyckelord :Web Content Management System WCMS ; WordPress; Advanced Custom Fields ACF ; PHP; Tailwind.;

  Sammanfattning : The report is about the project with the aim of building a front-end solution on a website in the WCMS WordPress for the customer Photon Sports through the full-service agency Oh My. The website, which will be built from an already developed design, will showcase the company's product and include a function for interested parties to sign up for a waiting list. LÄS MER

 4. 4. Digitala och analoga skrivverktyg i skrivutvecklingens syfte : Lärares uppfattningar av digitala och analoga skrivverktygs betydelse för elevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Natalie Byström; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; digitalt skrivande; analogt skrivande; skrivutveckling; årskurs 1.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elevernas skrivutveckling i årskurs ett när digitalt och analogt skrivande används, utifrån lärares uppfattningar och erfarenheter. Studien baseras på en kvalitativ metod där fem semistrukturerade intervjuer genomförs med fem verksamma lärare som arbetar eller har arbetat i årskurs ett. LÄS MER

 5. 5. Additiv tillverkning och lönsamhet – Ekonomisk analys och utveckling av två komponenter till en elbil

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Oskar Wikström; [2020]
  Nyckelord :additiv tillverkning; kostnadsanalys; termoplastisk polyuretan; fused deposition modeling; topologioptimering; Siemens NX; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ecoist AB is developing a three-wheeled electric car with two seats. Two components for the vehicle have been examined: the upper wishbone in the front wheel suspension and a bushing that is mounted in this wishbone. The goal of the thesis has been to examine any potential functional or economic advantages of manufacturing these using 3D-printing. LÄS MER