Sökning: "skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 1059 uppsatser innehållade ordet skrivande.

 1. 1. Organisatoriskt arbete för att attrahera och behålla Gen Z. En fallstudie på ett företag inom bank- och finansbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Mannevik; Filippa Risselborn; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gen Z, individer som i den här studien bedöms vara 22-28 år gamla, antas vara den hittills största generationen på planeten och är i skrivande stund på god väg in i arbetslivet. Med dagens alla möjligheter som ges den nya generationen blir det allt viktigare för organisationer att sticka ut på marknaden för att attrahera och behålla medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Framtidens bolagsstämma – fysisk, digital eller hybrid?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Carlén; [2023-02-07]
  Nyckelord :Digital bolagsstämma; Bolagsstämma; Aktiebolagslagen; Aktiebolagsrätt;

  Sammanfattning : Enligt 7 kap. 15 § ABL ska bolagsstämman hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller på annan i bolagsordningen särskilt angiven ort i Sverige. LÄS MER

 3. 3. L2 English Vocabulary acquisition through creative writing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sanna Mattsson; Anton Nyman; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barnfridsbrottet – fördelar, nackdelar och ändamålsenlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Kasper ter Vehn Lexell; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; barnfridsbrott;

  Sammanfattning : Barn som tar skada och lider men av att ha bevittnat våld och övergrepp mellan närstående har länge stått i skuggan av offren för de brott som de bevittnat. Senare tids forskning har visat att dessa barn kan ta stor och bestående skada av sina upplevelser, vilket lett bland annat till införandet av en särskild straffskärpningsgrund för brott begångna inför barn och möjligheten för barn som bevittnat brott att i vissa fall erhålla brottskadeersättning. LÄS MER

 5. 5. Funktionell grammatikundervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Esbjörnsson; [2023]
  Nyckelord :funktionell grammatik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; kontextualiserad grammatik; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om brister i den traditionella grammatikundervisningen i skolan syftar föreliggande kunskapsöversikt till att beskriva hur arbete med funktionell grammatikundervisning kan ta sig uttryck i svenskämnet (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever i gymnasieålder. Vidare syftar översikten till att redogöra för de effekter som olika undervisningsformer av funktionell grammatik kan ha på elevernas kunskapsutveckling. LÄS MER