Sökning: "skrivare"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet skrivare.

 1. 1. Challanges In Constructing Large Frame FDM 3D Printers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Isak Emericks; [2020]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; FDM; large frames; digitalization; smart manufacturing; Additiv tillverkning; FDM; Stora ramar; digitalisering; smarta tillverkningssystem;

  Sammanfattning : This project was initiated by Postnord who wanted to develop their own large frame FDM 3D printer, mainly for two reasons. The first reason was to be able to use the collaboration between Postnord and KTH to present how Postnord are promoting domestic production in the same time as portraying themselves as leaders in the field of additive manufacturing in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Choklad-3D-skrivare : En undersökning av chokladutskrifters egenskaper

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Hylander; Malinda Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Arduino; RAMPS; Marlin; Chocolate; 3D printer; V-slot; CoreXY; Arduino; RAMPS; Marlin; Choklad; 3D-skrivare; V-slot; CoreXY;

  Sammanfattning : 3D-utskrift har under det senaste decenniet blivit mycket populärt och spridit sig till många branscher och material. I denna rapport kommer flera aspekter av användandet av choklad som utskriftsmaterial testas och utvärderas. Genom att bygga en 3D-skrivare har ett flertal viktiga parametrar för 3D-utskrift i choklad anpassats och testats. LÄS MER

 3. 3. Development of a phantom for the verification of stereotactic arrhythmic radioablation treatment deliveries

  L3-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Lovisa Jessen; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aim: Phantoms are used daily in the clinic for radiotherapy. As more realistic phantoms are requested, 3D printing could be used but the design of a realistic phantom is difficult. LÄS MER

 4. 4. Pose Estimation and 3D Reconstruction for 3D Dispensing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Subramanian Murali Ram; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Currently in most of the cases the material deposition or dispensing is done only on planar surfaces, in applications such as extrusion 3D printing and surface mount technology (SMT) electronics assembly solutions. In future, the dispensing will be carried out on arbitrary three dimensional objects, where the dispenser needs to know the exact shape and location of them. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg inom bildundervisningen : En kvalitativ intervjustudie med fem bildlärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Indira Kusmic; [2020]
  Nyckelord :bild; konstutbildning; bildundervisning; digitala verktyg; estetiska ämnena;

  Sammanfattning : Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med öppna frågor genomfördes med syftet att samla bildlärarnas erfarenheter inom området. Resultatet visade att respondenterna använder Internet,dator, iPad, Youtube och skrivare nästan dagligen. LÄS MER