Sökning: "skrivare"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet skrivare.

 1. 1. Digitala verktyg inom bildundervisningen : En kvalitativ intervjustudie med fem bildlärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Indira Kusmic; [2020]
  Nyckelord :bild; konstutbildning; bildundervisning; digitala verktyg; estetiska ämnena;

  Sammanfattning : Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med öppna frågor genomfördes med syftet att samla bildlärarnas erfarenheter inom området. Resultatet visade att respondenterna använder Internet,dator, iPad, Youtube och skrivare nästan dagligen. LÄS MER

 2. 2. 3D-skanning med strukturerat ljus - teknik och noggrannhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Viktor Persson; [2020]
  Nyckelord :Strukturerat ljus; 3D-skanning;

  Sammanfattning : Inom detta examensarbete beskrivs och testas tekniken strukturerat ljus 3D-skanning under användning av en kommersiell 3D-skanner. Arbetet utfördes vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet och ska underlätta implementeringen av 3D-skanning i undervisningen inom högskoleingenjörsprogrammet för maskinteknik. LÄS MER

 3. 3. Researching and Developing Universal Gas Purging Solutions

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Ludvig Briheim; Dennis Ståhl; [2020]
  Nyckelord :Gas Purging Plug; Pipe Purging; Root Shielding; Shielding Gas; Pipe Welding; Rotgasplugg; Rotgasskydd; Skyddsgas; Rörsvetsning; Rörrengöring;

  Sammanfattning : In the welding of more sensitive metals such as stainless steel, titanium and some specific nickel alloys, the presence and application of a protective gas is essential. Without the use of a nonreactive shielding gas, defects occur in or adjacent to the weld joint, which vary from light discoloration of the weld bead to the direct onset and propagation of cracks. LÄS MER

 4. 4. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 5. 5. Recycling of Polypropylene and Polyamide Blends Using Thermomechanical Recycling

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Nazariy Voytyuk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to recycle a common carpet waste containing polyamide 6 (PA6) and polypropylene (PP) polymers with thermomechanical recycling. The produced products were compared to neat polymer materials. The recycled material underwent the thermomechanical process which includes shredding and extruding. LÄS MER