Sökning: "skrivbordsundersökning metod"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden skrivbordsundersökning metod.

 1. 1. Revisorns inställning till "den nya revisionsberättelsen"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvina Latifi; Cornelia Merlöv; Andi Jojic; [2015]
  Nyckelord :Förväntningsgap; “den nya revisionsberättelsen”; ISA 701; normer; tystnadsplikt; oberoende; självständighet; professionalitet; revisorsprofessionen; självreglering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Revisorns inställning till "den nya revisionsberättelsen" Seminariedatum: 5 juni 2015 Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats, 15 poäng Författare: Andi Jojic, Edvina Latifi och Cornelia Merlöv Handledare: Alexander Paulsson Nyckelord: Förväntningsgap, “den nya revisionsberättelsen”, ISA 701, normer, tystnadsplikt, oberoende, självständighet, professionalitet, revisorsprofessionen, självreglering. Syftet: Syftet med vår undersökning är att utforska och beskriva hur revisorer upplever att det är att uppnå oberoende, självständighet samt att upprätthålla tystnadsplikt. LÄS MER

 2. 2. How to design a distribution flow to the Indian market - Based on market potential, import regulations, and trade barriers

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Linn Sjövie Hasserius; Jessica Arvidsson; [2014]
  Nyckelord :Corporate strategy; macro environment; sales and market potential; trade regulation; distribution flow; import and export; India; Företagsstrategi; makromiljö; försäljnings- och marknadspotential; handelsregler och utformning av distributionsflöde; försörjningskedja; import och export; Indien; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : BACKGROUND AND PURPOSE A global company aiming at a high market position in the future, which Axis Communications AB is, is forced to address the emerging markets. Axis has previously focused on Brazil, Russia, and China and now it is time to address the fourth BRIC country; India, since it is considered to have one of the world's greatest market potential. LÄS MER

 3. 3. Lokaliseringsbeslut vid outsourcing av produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Dusko Sinik; Catarina Olenmark; [2013]
  Nyckelord :Ukraina; produktion; outsourcing; textilindustri; lokaliseringsbeslut;

  Sammanfattning : Problem Etiketterna i dina plagg avslöjar säkerligen att de flesta av dina kläder har producerats i Asien. En region där flertalet företag outsourcar sina mest arbetsintensiva delar för att göra kostnadsbesparingar. Inom en snar framtid kan dock fler europeiska länder komma att synas på etiketterna. LÄS MER

 4. 4. Att inkassera sin utbildning : En undersökning om att leva med efterskalvetav valet av inkomstkällor under studietiden.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Emilie Svensson; Alexander Bergström; [2010]
  Nyckelord :CSN; banklån; återbetalning; student; preferenser;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: "Att inkassera sin utbildning"Seminariedatum: 13 januari, 2011Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST,Mälardalens HögskolaKurs: FÖA300, Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hpFörfattare: Alexander Bergström och Emilie SvenssonHandledare: Ulla PetterssonExaminator: Cecilia LindhNyckelord: CSN, banklån, återbetalning, student, preferenser.Frågeställning:• Vilken är den mest ekonomiska lösningen för att finansiera studierna;banklån, studiemedel, extrajobb eller en kombination av dessa?• Hur mycket kan andra bidrag och eventuella stipendier hjälpa enstudent?Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka finansieringsalternativen student har under studietiden, samt att se vilket alternativ som är det mest ekonomiska - sett utifrån vilken ekonomisk situation studenten befinner sig i efter examen. LÄS MER

 5. 5. Svenska idrottskvinnor i reklamens värld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Alsborn-Marisak; Hanna Israelsson; Jessica Tönnesson; [2004]
  Nyckelord :Management of enterprises; Kvinna; Självständig; Objektifiering; Reklam; Stereotyper; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Efter att ha spenderat tid på att syna reklamer av olika slag slogs vi av att en stor del av reklamutbudet idag anspelar på sex och flertalet av dessa reklamer innehåller kvinnliga modeller som i stor utsträckning objektifieras. De reklamer som vi tyckte tydligast bröt mönstret från att objektifiera kvinnan enligt de traditionella normerna var de reklamer där idrottstjejer representerade företag och produkter. LÄS MER