Sökning: "skriven rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden skriven rapport.

 1. 1. Tids- och kostnadseffektivisera byggproduktionen : Slöserier och störningar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Wesam Aldebe; Yacine Tararbit; [2018]
  Nyckelord :Supervisor; site manager; laborer; waste; interference; lean construction; risk management; Just-in-time; Jidoka; PDCA; Arbetsledare AL ; platschef PC ; yrkesarbetare YA ; slöseri; störning; lean construction; riskhantering; Just-in-time; Jidoka; PDCA;

  Sammanfattning : Största utmaningen byggindustrierna har i dagens läge är att reducera onödiga kostnader och onödigt arbete samt att effektivisera arbetet i form av tid och pengar. Detta är en fråga och en undersökning som gjorts ett flertal gånger under de senaste åren eftersom att det är ett stort problem inom de flesta byggbranscher. LÄS MER

 2. 2. Meningen med LIV1 : Semiotisk karaktärsdesign för animation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Kaj Banfather; Kristofer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Stereotypes; banal nationalism; banal stereotypes; ethnic minority; semiotic analysis; character design; Stereotyper; banal nationalism; banala stereotyper; etnisk minoritet; semiotisk analys; karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Meningen med LIV1: Semiotisk karaktärsdesign för animation är en rapport skriven för ett examensprojekt utfört av Kaj Banfather och Kristofer Johansson som studerar Medie- och kommunikationsvetenskap: Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet. Projektets uppdragsgivare var organisationen Fryshuset, där en animation som beskriver ett av deras många sociala projekt LIV1, som går ut på att belysa det positiva med etnisk, kulturell och religiös mångfald, skulle skapas. LÄS MER

 3. 3. Digital e-krona i ljuset av utmätning : En jämförelse med traditionella betalmetoder samt kryptovalutor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ingrid Lascar; [2018]
  Nyckelord :utmätning; e-krona; kryptovalutor; pengar; enkla kontofordringar; förhållande till tredje man; säkerställande av lös egendom;

  Sammanfattning : I dag har det utvecklats många olika betalmetoder och tekniken har bidragit till att många betalningar nu sker digitalt. Pengar är inte det självklara valet för betalning utan alternativ som bankkort och andra digitala alternativ har utvecklats. De digitala alternativen har också mynnat ut i nya typer av valutor såsom kryptovalutor. LÄS MER

 4. 4. Operator Feedback

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Michael Tapper; [2018]
  Nyckelord :operator; feedback; safety glasses; operatör; återkoppling; skyddsglasögon;

  Sammanfattning : Det här är en rapport som sammanfattar ett examensarbete av studenten Michael GustafssonTapper skriven under våren 2018. Examensarbetet är en del av mastern Integreradproduktutveckling inom spåret Teknisk design på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan iStockholm, Sverige. LÄS MER

 5. 5. Inverkan av placering av spännkablar pågenomstansningskapacitet hos armeradebetongplattor

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Tran; Sebastian Correa; [2018]
  Nyckelord :ACI; critical shear crack theory CSCT ; Eurocode 2; Flat slabs; MC 2010; Post tensioned concrete; Prestress concrete; Punching shear; Slabs; Tendon; Tendon Placement; Tension; Two-way shear; Unbonded tendons; ACI; betonggenomstansning; betongplatta; dragspänning; efterspänd betong; Eurokod 2; Genomstansning; icke vidhäftande spännkablar; kabel; kabelplacering; MC 2010; platta; spännbetong;

  Sammanfattning : På grund av bostadsbristen de senaste åren har byggbranschen varit tvungen att möta den höga efterfrågan på bostäder. Ett sätt att underlätta det tryck som skapats på grund av den höga efterfrågan är att rekonstruera byggnader avsedda för annan användning än bostäder till bostadshus. LÄS MER