Sökning: "skriven rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden skriven rapport.

 1. 1. Threat modeling of large-scale computer systems : Implementing and evaluating threat modeling at Company X

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Love Wessman; Niklas Wessman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Threat modeling is a growing field in cyber security. As computer systems grow larger and more complicated, the understanding of how to model and protect these systems becomes ever more important. Threat modeling is a method well suited for this task. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av ritningshantering i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Berglund; Ellen Brunnström Rockborn; Nils Johansson; Robin Lidekrans; Emil Nilsson; Viktor Wahlberg; Joel Wittlock; [2020]
  Nyckelord :Ritningar; Byggbranchen; Digitalisering; Användarvänlighet;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatrapport skriven för kursen TDDD96: Kandidatprojekt i progamvaruutveckling där en grupp tillsammans arbetar mot en kund för att skapa värde för denne. I denna rapport presenteras de undersökningar som gjorts och det resultat som framkommit under våren 2020 efter 15hp arbete. LÄS MER

 3. 3. B-ASIC - Better ASIC Toolbox : En verktygslåda som förenklar design och optimering av ASIC

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Angus Lothian; Ivar Härnqvist; Adam Jakobsson; Arvid Westerlund; Felix Goding; Jacob Wahlman; Kevin Scott; Rasmus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :B-ASIC; ASIC; ASIC verktygslåda; Python ASIC; Python-bibliotek; programvaruteknik; mjukvaruutveckling; programvaruutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett arbete skriven av åtta studenter som läste kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under vårterminen 2020. Projektets syfte var att utveckla en verktygslåda i Python och C++ för att konstruera signalbehandlade kretsar. LÄS MER

 4. 4. Elevated temperature tests of SiC experiment for MIST : KTH Student Satellite MIST

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rasmus Ahlbäck; [2020]
  Nyckelord :Silicon carbide; SiC; transistor; student satellite; temperature; Kiselkarbid; SiC; transistor; studentsatellit; temperatur;

  Sammanfattning : Electronics today rely heavily on silicon transistors which are unsuitable for extreme environments where temperatures potentially could reach up to 500◦C. Materials other than silicon has been proposed to solve this problem, one of which is silicon carbide. LÄS MER

 5. 5. Visuell kontextbaserad mikroträning : En effektivitetsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :information security; micro training; security awareness; informationssäkerhet; mikroträning; säkerhetsmedvetenhet;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett område som blir mer aktuellt för var dag när samhället blir allt mer digitaliserat, vilket leder till att nya vägar för att utbilda allmänheten måste undersökas. Tidigare forskning har studerat konceptet kontextbaserad mikroträning, alltså träning ögonblicket innan träningen behövs, och utefter detta skapat videoklipp för att således lära personer om säkerhetsmedvetenhet. LÄS MER