Sökning: "skrivna uppsatser"

Visar resultat 11 - 15 av 48 uppsatser innehållade orden skrivna uppsatser.

 1. 11. Native language interference in Bangladeshi students’ use of articles in English essays : A comparison of Bengali medium and English medium schools

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Md Arifuzzaman; [2015]
  Nyckelord :Native language interference; language transfer; second language acquisition SLA ; English as a foreign language EFL ; modersmålsinterferens; transfer; andraspråkinlärning; främmandespråksinlärning;

  Sammanfattning : The impact of the first language on the second language has long been a vibrant and controversial issue in terms of second language acquisition. The impact or influence happens when learners learn a new language and transfer features from their native language to the new language. LÄS MER

 2. 12. Avskaffandet av revisionsplikten : en litteraturstudie över intressenters inställning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Caringe; Emil Mossberg; [2015]
  Nyckelord :revision; revisionsplikt; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Revision är en granskning av ett företag. I uppsatsen avser revision granskningen av företagets finansiella information. Revision var lagstadgat i Sverige för samtliga aktiebolag till 2010 då revisionsplikten togs bort för små aktiebolag. Det finns en rad olika åsikter om vilka effekter avskaffandet fick. LÄS MER

 3. 13. ”Svenska är inte min favorit ämne”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Mäkilä; [2014-06-16]
  Nyckelord :svenska som främmandespråk; attityder; grammatik;

  Sammanfattning : Specialarbete, SIS133 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2014Handledare: Sofia Tingsell.... LÄS MER

 4. 14. The development of GIS-usage in developed and undeveloped countries during 2005-2014: Tendencies, problems and limitations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jessica Ahlgren; Sophie Rudbäck; [2014]
  Nyckelord :Begränsning; Utveckling; U-länder; I-länder; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geographical Information System (GIS) is a technique that has revolutionized the way we process spatial data. The possibilities for GIS are endless and it is today used in a wide range of subject areas such as social planning, environmental monitoring and marketing. LÄS MER

 5. 15. Sammansatta ord – en studie kring vuxna sfi-elevers användning av långa ord i sin skriftliga produktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Eva Lennermo; [2013-06-25]
  Nyckelord :sammansatta ord; andraspråksinlärare; ordförråd;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Fördjupningskurs 61 – 90 poängVt 2013Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER