Sökning: "skrivna uppsatser"

Visar resultat 6 - 10 av 48 uppsatser innehållade orden skrivna uppsatser.

 1. 6. MOTIVATION I MATEMATIKINLÄRNING HOS SVENSKA GRUNDSKOLEELEVER: En analys av arton svenska studier skrivna mellan år 2005 och 2016

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Maryia Zhaunerchyk; Irina Ramkhen; [2017-05-05]
  Nyckelord :Motivation; grundskola; matematik; matematikdidaktik; forskningsläge; avhandling; examensarbete; analys;

  Sammanfattning : Syfte: Med vår studie vill vi undersöka forsknings- och kunskapsläget i Sverige vadgäller motivation för matematik hos grundskoleelever.Teori: I uppsatsen undersöker vi hur viktig skolmatematiken är och vilken roll spelarmotivation för en lyckad inlärning av grundskoleelever. LÄS MER

 2. 7. Bildning är ett måste för att man ska kunna leva ett sunt och rikt människoliv : En undersökning av Anna Sandströms pedagogiska synpunkter och ideer om syftet med flickors utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Julia Hallsäter; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anna Sandström (1854- 1931) var lärare, grundare av en flickskola och en ansedd debattör i pedagogiska frågor i Stockholm på 1880-talet. I den här uppsatsen granskas två av hennes skrifter ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning till missnöje” (1880) och Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning (1882). LÄS MER

 3. 8. Engelska vid Uppsala universitet : En språklig analys av examensarbeten vid institutionen för informationsteknologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnea Wenell; [2016]
  Nyckelord :Språkdidaktik; Engelska; Universitetsnivå; Institutionen för informationsteknologi; Examensarbeten; Felanalys; Grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att undersöka språksituationen och grammatiken i examensarbeten publicerade vid den informationsteknologiska institutionen vid Uppsala universitet för att möjliggöra en språkdidaktisk kommentar om grammatikundervisning. Den didaktiska kommentaren syftar till att peka på var behov av undervisning finns hos elever och studenter, vilket då vägleder engelsklärare. LÄS MER

 4. 9. Vuxna inlärares användning av löst sammansatta partikelverb

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Maria Searle; [2015-07-06]
  Nyckelord :partikelverb; ordförråd; svenska som främmande språk svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136 15 hpSvenska som andraspråkVT 2015Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER

 5. 10. En typologisk undersökning av studentuppsatseri svenska för nybörjare nivå A1

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Katja Merkle Söderholm; [2015]
  Nyckelord :typologisk markering; svenska som andraspråk; markeringsdifferentialhypotes;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att titta närmare på vilka morfologiska och syntaktiska avvikelser som förekommer i uppsatser skrivna av tysk- respektive engelsktalande studenter som har läst svenska motsvarande nivå A1 på universitetet. Detta för att se om avvikelserna kan förklaras med hjälp av den typologiska markeringsgraden av de grammatiska strukturerna. LÄS MER