Sökning: "skrivprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet skrivprojekt.

 1. 1. Pojkar som skriver : En kvalitativ studie om vad som utmärker mer avancerade skrivare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Andreas Abramsson; David Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Mellanstadiet; attityder; skrivpraktiker; avancerade skrivare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad som utmärker mer avancerade manliga skrivare på mellanstadiet. Genom en enkätundersökning av pojkars attityder till skrivande samt observationer av pojkars skrivpraktiker före och under ett längre skrivprojekt studerades aspekter som utmärker dessa skrivare gentemot övriga elever. LÄS MER

 2. 2. Den kollektiva skrivprocessen : En fallstudie av hur medarbetare på Försäkringskassan producerar texter i grupp

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Caroline Richards; [2014]
  Nyckelord :Den kollektiva skrivprocessen; kollektivt skrivande; kollaborativt skrivande; skrivande i yrkeslivet; skrivprocessen; kognitiva processer; kognition; skrivande;

  Sammanfattning : I denna fallstudie studeras hur medarbetare på Försäkringskassan anpassar sig efter och samarbetar i ett skrivprojekt där flera deltagare med olika mycket inflytande över och engagemang gemensamt producerar texter. Syftet med studien är att kartlägga hur deltagarna i skrivprojektet nyttjar kognition och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Skrivandet+och+utbildningen. En studie av skrivprocessen inom författarskolans ramar.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Författarskolan

  Författare :Lo Söllgård; [2013]
  Nyckelord :Skrivprocess; kreativt skrivande; konstnärlig utbildning; författarskola; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I uppsatsen ställs frågan: ”Vilka delar av skrivprocessen ryms inom utbildningen på Lunds universitets författarskola?” Svar söks genom att arbetet med det skönlitterära skrivprojekt Buren (Söllgård, 2013) sätts i relation till en diskussion kring skrivprocessen. Slutsatsen är att författarskolan kan spela en avgörande roll i de delar av skrivprocessen som handlar om kunskap om text och skrivandets hantverk, men också i den del av skrivprocessen som kräver ifrågasättande av textens bärande idé. LÄS MER

 4. 4. Språk och stil i Lyktljusen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Författarskolan

  Författare :Amanda Sibe; [2013]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats om mitt skrivprojekt "Lyktljusen", Författarskolan.... LÄS MER

 5. 5. Genreskrivande i wiki-form: En studie av ett skrivprojekt i grundskolan

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mio Karlenäs; [2009-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en allt mer digitaliserad värld och med ett vidgat textbegrepp, som ställer ökade krav påläsare och skribenter krävs nya verktyg för att stödja lärandet. Den här uppsatsen undersökervad en wiki, ett av många Web 2.0 verktyg, kan tillföra till ett skrivprojekt med genrenfaktatexter i fokus. LÄS MER