Sökning: "skrivstil"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet skrivstil.

 1. 1. Grundlärares attityder till handskrift : En litteraturstudie om handskriftens betydelse idag och imorgon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Urban Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :handstil; handskrift; skrivstil; textning; grundlärare; attityd; skola; pedagogik;

  Sammanfattning : I den alltjämt pågående digitaliseringen i skolan ökar också antalet digitala verktyg i skriftspråks­under­visningen. Som följd minskar kraven om handskrift och i media målas skrivande för hand upp som en döende konst. LÄS MER

 2. 2. Danske skrivebøger gennem 300 år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Niels Erik Larsen; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; skrivböcker; skrivandes historia i Danmark; bibliografi; bibliography; Robert Darnton; Schreibmeisterbücher; bogillustration; communication circuit; typografi; typography; skrivstil; skrivning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Opgaven beskriver de danske skrivebøgers udvikling gennem 300 år fra 1579 til 1880. Det teoretiske og metodiske fundament for beskrivelsen er især Robert Darntons communication circuit og analytisk bibliografi. LÄS MER

 3. 3. Handstilen bland elever som lever i ett digitaliserat samhälle : En studie om elevers och lärares inställning till att skriva för hand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Beatrice Sjöström; [2015]
  Nyckelord :skrivstil; handskrift; skrivverktyg;

  Sammanfattning : In an age of increasing technology, it is a fact that typing on a keyboard are used in schools to replace handwriting, this raises questions about the future use of the skill handwriting still is necessary. The aim of this studys is to investigate students’ opinion about their handwriting, how motivation can influence handwriting and how teachers work with handwrithing. LÄS MER

 4. 4. Att skriva en roman

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Författarskolan

  Författare :Martin Kvist; [2013]
  Nyckelord :Skrivprocess; skrivstil; naiv; sentimental; roman; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En uppsats om att skriva en roman på författarskolan. Fokus är på författarens skrivprocess, skrivstil samt ambitioner inför sluttampen av utbildningen... LÄS MER

 5. 5. En studie av pedagogers tankar om korrektion av elevtexter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marie Liljeqvist; Kajsa Andersson; [2009]
  Nyckelord :Korrektion; skolår 1-3; skrivträning; elevtext; kursplanen i svenska;

  Sammanfattning : Abstract Andersson, Kajsa och Liljeqvist, Marie (2008). En studie av pedagogernas tankar om Korrektion av elevtexter. Malmö högskola: lärarutbildningen. Syftet är att undersöka sex pedagogers tankar om skrivutveckling, och relatera dessa till elevernas erfarenheter. LÄS MER