Sökning: "skrivutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 757 uppsatser innehållade ordet skrivutveckling.

 1. 1. Grammatikundervisningen : Grammatikundervisningens påverkan på skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Ilaf Sala; Maria Jawdut Wadiea; [2024]
  Nyckelord :autentiska texter; förstaspråksundervisning; grammatikundervisning; gymnasie-och högstadieelever; kontextualiserad grammatikundervisning; kreativt skrivande; samtal; skrivutveckling.;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenteras internationell och nationell forskning från tio studier som på olika sätt berör utformningen av grammatik som en del av svenskundervisningen och utvecklingen av elevers skrivförmåga. Syftet med översikten är att undersöka och sammanställa forskning om hur blivande och verksamma svensklärare kan undervisa i grammatik på ett sätt som gynnar elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas läs- och skrivundervisningen av digitalisering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mia Fonseca; Camilla Nordbeck; [2024]
  Nyckelord :digital literacy; digitala verktyg; digitalt skrivande; mellanstadiet; läsförståelse; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att ta reda på hur digitaliseringen påverkar läs- och skrivundervisningen och på så vis få djupare förståelse för hur dagens skola ser ut. Genom systematiska sökningar i databaserna ERC, ERIC och SwePub har tre olika teman växt fram: läraren i det digitala landskapet, papper kontra skärm samt motivation och aktivt medskapande. LÄS MER

 3. 3. Svensklärares uppfattningar om chattbottars plats i skrivundervisningen på gymnasiet : En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Kaj Nygrén; Martin Sahlin; [2024]
  Nyckelord :Chattbottar; uppfattningar; fenomenografi; skrivundervisning; gymnasiet; svensklärare;

  Sammanfattning : Generativ AI har funnits i skolmiljö sedan 1960-talet, men det är först under de senaste två åren som chattbottar, främst genom chattbotten GPT, har fått stor spridning i svenska skolor. Fenomenet har lett till livlig diskussion i både branschpress och fikarum på landets skolor. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som främjar den tidiga skrivutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Alma Evertsson; Emma Wahlstedt; [2024]
  Nyckelord :skrivutveckling; skrivflyt; multimodalt skrivande; meningsfullt skrivande; motivation;

  Sammanfattning : Skrivutveckling är en stor del av läroplanen och framförallt en central förmåga i kursplanen för ämnet svenska. De nationella proven i svenska, 2021/2022, visar på en nedåtgående spiral där resultaten i skrivande blir allt sämre. LÄS MER

 5. 5. Grammatikundervisningens potentiella effekter på högstadie- och gymnasieelevers skrivutveckling i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Axelsson; Elin Jaxelius; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER