Sökning: "skrothandel"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet skrothandel.

 1. 1. Kadmium i grundvattnet i området kring Rörums Fur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anita Bauer-Lindgren; [2020]
  Nyckelord :groundwater; cadmium; Cambrian sandstone; alum shale; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Cadmium poses a threat to both human health and the environment. In this study, cadmium levels in groundwater in the area around Rörums Fur in the municipality of Simrishamn, Sweden, and their potential sources were mapped, with the aim of getting an overview of the cadmium situation in the area. LÄS MER

 2. 2. Lösdriveri vid svensk-norska gränsen i Bohuslän-Dalsområdet 1885–1915

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Bloom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ända sedan 1500-talet har det funnits resandefamiljer i Sverige som försörjt sig bland annat genom specifika tjänster åt bönder, hantverksförsäljning, hästhandel och skrothandel. Vanligen benämndes resandegrupper av den svenska befolkningen och myndigheter som ”zigenare” eller ”tattare”. LÄS MER

 3. 3. Revision of an artificial neural network enabling industrial sorting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Henrik Malmgren; [2019]
  Nyckelord :artificial neural networks; machine learning; deep learning; connectionism; pattern recognition; machine learning; automation; image analysis; information technology; applied mathematics; mathematical optimization; information theory; mathematical statistics; mathematical models; stochastic models; probabilities; chance; approximations; algorithms; computer programs; computer software; signal processing; high performance computing; numerical methods; high technology industries; sustainable development; artificiella neurala nätverk; maskininlärning; djup maskininlärning; konnektionism; mönsterigenkänning; automatisering; bildanalys; informationsteknik; tillämpad matematik; optimering; informationsteori; statistisk inferens; matematiska modeller; stokastiska modeller; sannolikhetskalkyl; slumpen; approximationer; algoritmer; datorprogram; programvara; signalbehandling; högpresterande beräkningar; numeriska metoder; teknikutveckling; maskinindustri; högteknologisk industri; maskinhandel; skrothandel; bärkraftig utveckling;

  Sammanfattning : Convolutional artificial neural networks can be applied for image-based object classification to inform automated actions, such as handling of objects on a production line. The present thesis describes theoretical background for creating a classifier and explores the effects of introducing a set of relatively recent techniques to an existing ensemble of classifiers in use for an industrial sorting system. LÄS MER