Sökning: "skuldebrev"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet skuldebrev.

 1. 1. Avtal om funktionsförsäljning som kreditsäkerhet : En analys kring funktionsförsäljning de lege ferenda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Larsson; [2019]
  Nyckelord :funktionsförsäljning; funktionsavtal; kreditsäkerhet; växel; invändningsrätt; affärsjuridik; rättsvetenskap; juridik; avtalsrätt; hållbarhet; de lege ferenda; funktionssäljare; funktionsköpare; borgenär; gäldenär; krediträtt; skuldebrev;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en ganska okänd affärsmodell, funktionsförsäljning, men vilken är på frammarsch och kan komma att bli allt viktigare i och med den nödvändiga klimatomställning som behöver göras på jorden. Funktionsförsäljning anses bidra till lägre resursförbrukning och affärsmodellen kan bidra till nya möjligheter inom ekonomin. LÄS MER

 2. 2. Rättsverkan av digitala skuldebrev : Blockkedjetekniken som besittningssubstitut

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Agnes Sylvan; [2018]
  Nyckelord :blockchain; blockchain technology; digital promissory notes; legal tech; Blockkedjeteknik; blockchain; skuldebrev; digitala skuldebrev; digital besittning; besittning; Icke-fysisk besittning; löpande skuldebrev; legal tech;

  Sammanfattning : Skuldebrevslagen har bestått i nästintill oförändrat skick sedan dess införande 1936, samtidigt har de sektorer vilka i störst grad träffas av regleringen för skuldebrev kommit att ändra sin hantering av dessa. Att ta fram skuldebrev från valven där de förvaras har uppgetts vara en kostsam procedur, varför detta är något som instituten undviker med följden att skuldebrevslagens skyddsregler inte längre efterlevs. LÄS MER

 3. 3. Löpande skuldebrev i elektronisk form : - en ljus framtid?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Miriam Frey; [2018]
  Nyckelord :skuldebrev; elektroniska skuldebrev; civilrätt;

  Sammanfattning : In the era of digitalization, legislation formed in another time can fail to accommodate modern society’s rapidly changing practices. Negotiable debt instruments (sw. löpande skuldebrev) have traditionally been in paper form and thus the legislation surrounding it, mainly the act on instruments on debt (sw. LÄS MER

 4. 4. Sambors rättshandlande : En studie om rättshandlingar mellan sambor och verksamma juristers del i dessa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alicia Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; sambor; rättshandlingar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka sambopars rättshandlande och verksamma juristers del i sambopars rättshandlande. Vidare var syftet att föra en de lege ferenda diskussion kring sambors rättsliga skydd. LÄS MER

 5. 5. Överlåtelse av löpande skuldebrev : Särskilt om förvärvarens undersökningsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Sandmark; [2015]
  Nyckelord :Löpande skuldebrev; kreditinstitut; undersökningsplikt; NJA 2010 s. 467;

  Sammanfattning : .... LÄS MER