Sökning: "skulderdystoci"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet skulderdystoci.

 1. 1. ”Sådana här händelser hänger ju med, dom sitter med hela livet…” Hur traumatiska händelser påverkar förlossningsbarnmorskor emotionellt och hur händelserna hanterats.

  Magister-uppsats,

  Författare :Martina Hjerpe; Malin Ströby; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; traumatisk förlossning; sekundärt stressymptom STS ; ”second victim”; ”compassion fatigue”; professionell handledning; reflektion; stöd;

  Sammanfattning : Background: Various traumatic situations can occur during childbirth such as: major bleeding,shoulder dystocia, asphyxia in the child, intrauterine fetal death (IUFD), threats and violenceand being reported. Midwives who experience traumatic childbirth on multiple occasions mayexperience increased dissatisfaction with the work. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av att bemöta gravida kvinnor med fetma vid inskrivningssamtal på mödravårdscentralen - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabell Kahnberg; Moa Malmqvist Winge; [2018-07-10]
  Nyckelord :Graviditet; barnmorska; övervikt; vårdrelation; stöd;

  Sammanfattning : Background: According to the National Board of Health and Welfare (2015), the number of women with a body mass index (BMI) over 30 has doubled since the mid 1990`s. By 2014, 25 percent of women who enrolled in maternity care in Sweden had an obesity (BMI 25.0-29.9) and 13. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av vården i samband med graviditet och barnafödande för kvinnor med diabetes : En journalgranskning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Arezou Rasoulzadeh; Zeinab Nazari; [2016]
  Nyckelord :Breastfeeding; diabetes care; management; midwifery care; pregnancy; Amning; barnmorska; diabetesvård; graviditet; sjukdomshantering;

  Sammanfattning : Diabetes är en kronisk sjukdom och en av de vanligaste icke smittsamma sjukdomarna i världen. I samband med att sjukdomen blir vanligare, blir också barnmorskans möten med kvinnor som lider av sjukdomen fler och god kompetens inom området är nödvändig. LÄS MER

 4. 4. Obstetriska plexus brachialisskador

  Magister-uppsats,

  Författare :Elisabeth Andersson; Merete Lorentsson; [2014-01-27]
  Nyckelord :barnmorskor; obstetrisk plexus brachialisskada; skulderdystoci; handläggning; Midwives; obstetric plexus brachialis injury; shoulder dystocia; management;

  Sammanfattning : Obsterisk plexus brachialisskada (OBPP) är en nervskada som kan uppkomma vid vaginal förlossning. OBPP kan ge neurologisk funktionsnedsättning med varierad svårighetsgrad. Konsekvenserna för barn med OBPP är framförallt funktionsnedsättningar i axel, arm, hand och fingrar men även ögats nerver kan skadas. LÄS MER