Sökning: "skuldsättning ränta"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden skuldsättning ränta.

 1. 1. Snabblån : En genväg till snabba cash eller en enkelbiljett till skuldsättning?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Karlsson; Emma Gillberg; [2017]
  Nyckelord :snabblån;

  Sammanfattning : Den snabba utvecklingen på Sveriges kreditmarknad har under årens lopp frambringat nya kreditformer varav snabblån är en av dem. Antalet aktörer inom snabblånebranschen ökar kontinuerligt och lånen erbjuds till höga räntor. Vid en jämförelse av räntor för olika lån och kreditgivare blev ränteskillnaden tydlig dem emellan. LÄS MER

 2. 2. Negativa räntor och dess implikationer på svenska hushåll

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ying Chen; Cecilia Thand; [2015]
  Nyckelord :Negative interest rates; household; savings; indebtedness; housing market; consumption; Negativa räntor; hushåll; sparande; skuldsättning; bostadsmarknad; konsumtion;

  Sammanfattning : Uppsatsen besvarar frågeställningen "hur påverkas svenska hushåll av negativ ränta?" i fyra olika teman: sparande, bostadsmarknad & skuldsättning, inkomst och konsumtion. Frågeställningen besvarades tematiskt med hjälp av intervjuer, statistik och olika teoretiska byggstenar. LÄS MER

 3. 3. Revisionens ekonomiska fördelar – fakta eller fiktion? : En kvantitativ studie av revisionens ekonomiska inverkan på små aktiebolag efter revisionspliktens avskaffande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Jogedal; Anton Wetorp; [2015]
  Nyckelord :Revisionsplikt; småföretag;

  Sammanfattning : Året 1983 började ett nytt kapitel i svenskt näringsliv då alla nystartade aktiebolag enligt lag tvingades att utse en revisor (Företagande, 2013). Meningen med revisionen var att öka den statliga kontrollen av företagens ekonomi (Ryberg, 2011; FAR, 1999, s. 9). LÄS MER

 4. 4. Det är bara att låna och köpa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Johan Magnus Modig; Adam Strand; [2014]
  Nyckelord :Bostadspriser Bolåneränta Bostadsmarknad Hushållens skuldsättning; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur räntan påverkar priset på bostäder på den svenska marknaden, och hur ett avskaffat ränteavdrag skulle påverka prisutvecklingen på lång sikt och på kort sikt. Teorin säger att bostadspriset styrs av en mängd olika faktorer och är trögrörligt vid förändringar av de förklarande faktorerna. LÄS MER

 5. 5. Vad driver de svenska småhuspriserna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Robin Bergendahl; [2014]
  Nyckelord :House prices; incentives; Sweden; Stock-Flow; Error Correction; Huspriser; drivkrafter; Sverige; Stock-Flow; Error Correction.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda vilka faktorer som påverkar de svenska småhuspriserna, och i så fall hur och i vilken utsträckning. Med stöd av tidigare studier som enhetlig pekar ut bolåneräntan och disponibel inkomst som de faktorer vilka har tydligast inverkan på fastighetspriserna i Sverige, utökas de förklarande variablerna i denna studie med hjälp av en stock-flow modell. LÄS MER