Sökning: "skuldsättningsgrad"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet skuldsättningsgrad.

 1. 1. Hur stark påverkan har aktiekursen på kapitalstrukturen? : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiekursen och kapitalstrukturen på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Robin Keskin; Ersad Colic; [2018]
  Nyckelord :Capital structure; debt ratio; share price; profitability; age; size; stock return; operating margin; market capitalisation; Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; aktiekurs; lönsamhet; ålder; storlek; direktavkastning; rörelsemarginal; börsvärde;

  Sammanfattning : Today, the capital structure is an established research area in economics. Capital structure refers to the relationship between equity and liabilities, which through history has been explored through many different aspects. LÄS MER

 2. 2. Påverkande faktorer för skuldsättningsgraden inom Large Cap företag : En jämförande studie av kapitalstrukturen innan och efter sänkt bolagsskatt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Karlsson; Viktor Hofmann; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Large Cap; skuldsättningsgrad; lönsamhet; tillväxt; storlek; tillgångsstruktur; skattesköld; bolagsskatt; Pecking order teori; Trade-off teori;

  Sammanfattning : Since the beginning, it was Modigliani and Miller ́s theorem which initiated the capital structure aspect to finance. Capital structure explains in its essence the relationship between equity and leverage within a company. It also illustrates how the company has financed their business historically. LÄS MER

 3. 3. Skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhet : En ekonomisk nedgångs påverkan på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Thelander; Carl Elmesiöö; [2018]
  Nyckelord :Skuldsättningsgrad; Lönsamhet; Trade-off teorin; Agentteorin; Pecking order teorin; ekonomisk nedgång.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur ett företags skuldsättningsgrad påverkar dess lönsamhet och hur detta samband påverkas av en ekonomisk nedgång. En ekonomisk nedgång har studien likställt med finanskrisen 2008-2009. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstruktur i svenska företag- har branschtillhörighet en påverkan?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Björk; Herman Mattsson; Martin Norlander; [2016]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; pecking order-teorin; trade off-teorin; skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Ett företags kapitalstruktur är förhållandet mellan företagets eget kapital och skulder. Det finns huvudsakligen två teorier som förklarar företagens val av kapitalstruktur, trade off-teorin som utgår från en optimal skuldsättningsgrad och pecking order-teorin som utgår från företagets lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Användandet av revisor i små företag : Effekter på räntekostnad och skuldsättningsgrad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Inga Andersson; Kristoffer Scott; [2015]
  Nyckelord :revisionsplikt; revisor; ränta; skuldsättningsgrad; mikroföretag; agentteori;

  Sammanfattning : Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för 97 % av Sveriges företag; målet med regleringen var att minska företagens kostnader. Tidigare forskning indikerar att avsaknaden av revisor kan leda till högre kreditkostnader. LÄS MER