Sökning: "skvallerjournalistik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet skvallerjournalistik.

  1. 1. En gång fru, alltid fru : En hermeneutisk studie av genus i kändisjournalisten Kid Severins texter i tidningen Vecko-Journalen mellan 1950-tal och 1980-tal

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Maria Marteleur; [2013]
    Nyckelord :kid severin; journalistik; featurejournalistik; skvallerjournalistik; genus; vimmeljournalistik; kändisjournalistik; vecko-journalen; 1950-1980;

    Sammanfattning : Kändisar är vår tids kungligheter. Vi ser upp till dem såsom man in tidigare feodala samhällen såg upp till den härskande familjen. Oavsett om vi vill det eller inte är de våra förebilder och idoler. Tack vare internet och det ökande antalet möjligheter att publicera sig kan fler och fler kalla sig just kändisar. LÄS MER