Sökning: "skydda"

Visar resultat 1 - 5 av 2858 uppsatser innehållade ordet skydda.

 1. 1. Ljusspektrumets våglängder påverkan på korallers tillväxt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Leo Falkhed; [2023-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Koraller är organismer som är beroende av fotosyntesprocessen för att växa och skapa korallrev . Korallers primära uppgift är att skydda kuster mot stormar och erosion, men är även viktiga för andra marina organismer som har anpassats till att leva i samt livnära sig på koraller. LÄS MER

 2. 2. Barnkonventionen Inom Transportplaneringen. En jämförande studie över Trollhätte Kanal och Delprojekt Korsvägen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Svedberg; Fredrik Enthed; [2023-06-27]
  Nyckelord :Barnkonventionen; sjöfart; barnperspektiv; landbaserad transport; transportplanering; barns deltagande; convention on the rights of the child; shipping; child perspective; land-based transport; transport planning; children’s participtation; ;

  Sammanfattning : Barnkonventionen, infördes av FN 1989, är ett juridiskt bindande dokument och syftar till att skydda barns rättigheter. Sverige lagstadgade konventionen i svensk lagstiftning 2020, vilket innebär att samhälleliga beslut inte längre kan förbise barns rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskan och neuromuskulär monitorering inom dagkirurgi. En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Johansson; Moa Norén; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; anestesisjuksköterska; dagkirurgi; icke-depolariserande muskelrelaxantia; muskelrelaxantia; neuromuskulär monitorering; restkurarisering; TOF Train of Four ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsgruppen muskelrelaxantia är vanligt förekommande i samband med anestesi och kirurgi. Nivån av muskelrelaxantia bör övervakas med hjälp av neuromuskulär monitorering för att undvika restkurarisering. LÄS MER

 4. 4. PATIENTERS UPPLEVELSE AV ISOLERINGSVÅRD VID INFEKTIONSSJUKDOMAR En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Boulwen; Hanna Persson; [2023-06-26]
  Nyckelord :Isoleringsvård; patienter med infektionssjukdomar; somatisk slutenvård och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika skäl till att patienter vårdas i isolering. Infektionskänsliga patienter med nedsatt immunförsvar kan behöva skyddas från att bli smittade och patienter som bär på smittsamma sjukdomar behöver isoleras för att inte sprida smitta vidare. LÄS MER

 5. 5. Viljan att skydda rätten att inte vilja - En kritisk granskning av användningen av straffrätt för att producera jämställdhet, med fokus på frivillighetsrekvisitet i våldtäktsbestämmelsen och rättsskyddssubjektets autonomi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lovisa Björk Söderhielm; [2023-06-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Få har undgått att sexualbrottslagstiftningen reformerades år 2018, varigenom våldtäktsbestämmelsen numera har frivillighet som gränsdragande rekvisit. Syftet med reformen är att tydliggöra att en sexuell handling utan frivillighet utgör en kränkning av varje människas ovillkorliga rätt till personlig och sexuell integritet samt sexuell självbestämmanderätt och att en sådan handling alltid är straffbar. LÄS MER