Sökning: "skyddad natur"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden skyddad natur.

 1. 1. Tillgänglighetsanpassning i Abisko nationalpark : ett gestaltningsförslag för en 2,5 kilometer lång led

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Morell; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighetsanpassning; skyddad natur; naturupplevelser; konflikt;

  Sammanfattning : I Sverige saknas idag tydliga exempel på längre leder i högfjällsmiljöer som är tillgänglighetsanpassade för människor med nedsatt rörelseförmåga. Uppfattningen att det råder en konflikt mellan tillgänglighet och kvaliteten av naturupplevelser försvårar dock motiveringen till anläggningen av sådana leder, särskilt i skyddad natur. LÄS MER

 2. 2. Natur för alla : en studie om tillgänglighetsanpassade leder i skyddad natur

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :fysisk tillgänglighet; skyddad natur; tillgänglighetsanpassning; tillgängliga leder;

  Sammanfattning : Det finns en tydlig politisk ambition att skyddad natur vara tillgänglig för alla. I många fall är möjligheterna att uppleva Sveriges natur begränsad för människor med nedsatt rörlighet. Att arbeta med tillgänglighetsanpassning av leder är en möjlighet att tillgodose alla människors rätt att vistas i naturen. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan berggrund och vegetation : Grönstensområden och skyddad natur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :bedrock; mafic; felsic; mineral; weathering; parent material; vegetation; protected nature;

  Sammanfattning : Mafic bedrock being beneficial to vegetation is a relationship that is being mentioned in different kinds of nature related litterature. This relationship is however not always explained and other factors may be as important as, or even more influential than, the bedrock content. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglig natur : ett förslag på stigar för rekreation i Linneröd

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecka Persson; [2018]
  Nyckelord :rekreation; leder; stigar; vandring; ridning; Linneröd; friluftsliv; naturvårdsområde; skyddad natur;

  Sammanfattning : Tillgänglighet, i egenskap av fysisk framkomlighet, i landskapet möjliggör rörelse för människorna i Sverige. Denna rörelse har akademiskt påvisade effekter både hos människan och naturen. För människan innebär tillgänglighet möjlighet till fysisk rörelse, vilket ger positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan. LÄS MER

 5. 5. Reintroducing Old Uppsala : Tillägg i Gamla Uppsalas natur- och kulturlandskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Rebecca Thörner; [2018]
  Nyckelord :Old Uppsala; natural- and cultural landscape; physical and historical orientation;

  Sammanfattning : Examensarbetet har dels haft en övergripande skala i form av utarbetande av program utifrån de reella utmaningar som platsens olika aktörer står inför, och dels ett gestaltande genom tillägg. Utmaningarna som projektet har sökt finna svar på utgår från fyra aspekter. LÄS MER