Sökning: "skyddat intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden skyddat intresse.

 1. 1. Upphovsrätt i anställningsförhållanden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Suzanne Oktav; Astrid Hjertaker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay is to examine the legal position, as well as to clarify how intellectual property in employment relationships are regulated. The result of the absence of legislation means that the contract between employer and employee are crucial. LÄS MER

 2. 2. Proportionalitetsprövningen vid ansökan om informationsföreläggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Soroosh Parsa; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har uppmärksammats många fall av olovliga fildelningar i Sverige. Om ett upphovsrättsligt intrång görs via internet kan det vara svårt för en rättighetsinnehavare att identifiera intrångsgöraren eftersom dessa normalt endast har tillgång till intrångsgörarens IP-adress. LÄS MER

 3. 3. Graden av uppsåt - vilken inverkan har det på straffmätningen? - Om klandervärdhet och dess utfall i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; uppsåt; straffmätning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt krävs att gärningsmannen kan tillskrivas någon form av skuld för den begångna gärningen för att denne ska kunna dömas för brott, och för många brott krävs det även att det föreligger uppsåt. Uppsåt som skuldform klassificeras i tre grader, där varje grad definieras utifrån de avsikter gärningsmannen hade med sitt handlande eller de insikter han hade om följden av handlingen. LÄS MER

 4. 4. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 5. 5. Macchia som vegetationssystem för inglasade miljöer : en fältstudie i Lo Zingaro naturreservat på Sicilien

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nina Törn; [2017]
  Nyckelord :macchia; vegetationssystem; fältstudie; medelhavsklimat; medelhavsväxter; inglasad miljö; växtsamhälle; Sicilien; Lo Zingaro naturreservat;

  Sammanfattning : Inglasade miljöer blir allt vanligare idag, de har ofta ett medelhavsklimat och hyser medelhavsväxter (LINDAHL 1992). Många av våra vanligaste trädgårdsväxter kommer från medelhavsområdet (PHILIPS 1998). Medelhavsväxterna tål torra och varma somrar och vill ha en låg temperatur vintertid. LÄS MER