Sökning: "skyddat område"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden skyddat område.

 1. 1. Community structure of polyporous fungi after wildfire in boreal forest

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Isak Vahlström; [2019]
  Nyckelord :biodiversity; community composition; natural disturbance; forest fire; polyporous fungi; ; wood-decaying fungi;

  Sammanfattning : Wildfire is a natural disturbance that creates large amounts dead wood and contribute to a landscape of different successional stages, important for biodiversity. The number of wildfires have declined in boreal Fennoscandia due to effective fire suppression. LÄS MER

 2. 2. DMA Support for Sancus Architecture

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sergio Seminara; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Computing devices have a predominant role in our lives, changing most of our daily activities. With the advent of the IoT, more and more embedded devices are expected to be connected, with expected numbers around 20 billion of units for the 2020. Nevertheless, the increase in connectivity does not imply an enhancement of security. LÄS MER

 3. 3. Brace yourselves, meme ban is coming (?) - En undersökning av det nya copyrightdirektivet i ljuset av yttrandefriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Sandin; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; immaterialrätt; copyrightdirektivet; yttrandefrihet; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever since the rise of the internet, the copyright legislation has been forced to modernize to be able to cope with situations where copyright protected materials are spread across the internet in new ways and in a greater magnitude than before. Through file sharing, streaming and sharing of material via social media platforms protected work can easily be spread to large groups. LÄS MER

 4. 4. Detaljplanering : Exploatering inom ett område av riksintresse

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lisa Berg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet utreder förutsättningarna att exploatera ett område i Trångfors i Bodens kommun för bostadsändamål arbetet är på uppdrag av Bodens kommuns plankontor. Parallellt med utredningen tas ett förslag på detaljplan och tillhörande handlingar framför området som redovisas i rapporten. LÄS MER

 5. 5. Kontroll av skötseln samt skötselplanerna för naturreservaten Linnebjer och Fågelsångsdalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Sara Olsson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the two nature reserves Fågelsångsdalen and Linnebjer are being maintained. Fågelsångsdalen has 16 different management areas whereas Linnebjer has 12. My observations for each of these areas took place out in the field with the help of each management plan and a map of the area. LÄS MER