Sökning: "skyddsändamål"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet skyddsändamål.

 1. 1. Hur påverkas avtalsmekanismen av digitaliseringen? - Särskilt om artificiell intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Haris Gusic; [2018]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the ways that the Swedish Contracts Act on the formation of contracts is affected by the increasing digitalization in our society. The study also aims to investigate how the increased use of AI, which in some ways is closely correlated to digitalization, effects the formation on contracts. LÄS MER

 2. 2. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 3. 3. Rättvisande bild : Verklighet eller besvärjelse?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Olsson; Tony Karlsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det svenska regelverket inom redovisningsområdet genomgår stora förändringar, inte minst till följd av det europeiska redovisningssamarbetet inom EU. En av dessa förändringar är införandet i svensk rätt av kravet på att årsredovisningen skall ge en rättvisande bild till följd av ett EG-direktiv. LÄS MER

 4. 4. ideellt skadestånd till närstående vid psykiska besvär

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Christer Sipos; [2001]
  Nyckelord :non-pecuniary damages; behavioural dysfunction; Skadestånd; ideellt skadestånd; anhörighetsersättning; psykiska besvär; psykisk chock; adekvans; skyddsändamål;

  Sammanfattning : Ofta rapporterar massmedia om brott som t.ex. mord, våldtäkt och misshandel. Den ena gärningen är brutalare än den andra. LÄS MER

 5. 5. Det svenska genomförandet av Natura 2000 -särskilt om olika skyddsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Norrlin; [2001]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar det svenska genomförandet av det ekologiska nätverket Natura 2000, som på den europeiska gemenskapens initiativ just nu upprättas i medlemsländerna. Upprättandet av detta nätverk är ett led i uppfyllelsen av de internationella konventioner som den europeiska gemenskapen anslutit sig till och som har det övergripande syftet att bevara den biologiska mångfalden i världen. LÄS MER