Sökning: "skyddsisolerad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet skyddsisolerad.

  1. 1. Stängda dörrar : Patienters upplevelser av isoleringsvård

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Carina Eklund; Emma Thylander; [2012]
    Nyckelord :patient; isoleringsvård; upplevelser; känslor; smittskyddsisolerad; skyddsisolerad;

    Sammanfattning : Isoleringsvård kan bli aktuellt både vid infektionssjukdom och vid infektionskänslighet. Detta sätt att vårda finns redan tidigt beskrivet i historien. Ett stort användande av antibiotika tros ligga till grund för ökad mängd multiresistenta bakterier vilket orsakar problem i dagens sjukvård. LÄS MER