Sökning: "skyddsmur"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet skyddsmur.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. Från "antifascistisk skyddsmur" till "tecken på statsförbrytelser": Narrativ analys av framställningen av Berlinmuren i Neues Deutschland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Lisa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Berlinmuren; narrativ analys; kommunism; DDR; Neues Deutschland; European Studies; Europastudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 1961 a concrete wall through the city of Berlin was erected and further determined the division between a once united Germany into West and East Germany. In East Germany the communist party had the power and the newspaper Neues Deutschland to spread its propaganda, until the fall of the Berlin wall in 1989. LÄS MER