Sökning: "skyldighet att anmäla brott"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden skyldighet att anmäla brott.

 1. 1. Revisorns anmälningsplikt vid misstankeom brott – verktyg eller börda?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Tim Björlestrand; Erik Grundberg; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; Revisor;

  Sammanfattning : En revisors huvudsakliga arbetsuppgifter består av att granska bolagets räkenskaper och gerådgivning inom revisionens område. I ett led att stärka revisorns brottsförebyggande rollskrevs lagstiftningen om i slutet på förra seklet. LÄS MER

 2. 2. Kan ekonomisk brottslighet misstänkas? : En kvalitativ studie av revisorns tolkning av misstankegraden i revisorns anmälningsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christer Häggblom; Saga Palmgren; [2018]
  Nyckelord :Revisorns anmälningsskyldighet; Ekonomisk brottslighet; Ekobrott; Kan misstänkas; Kompetens; Oberoende; Professionell skepticism;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet (ekobrott) i företag är ett stort samhällsproblem både i Sverige och internationellt. Många blir omedvetet drabbade av brotten och mörkertalet bedöms vara stort. I Sverige har revisionen sedan 1999 varit en del i svenska statens plan för att förebygga och upptäcka ekobrott i företag. LÄS MER

 3. 3. Att åtala eller påtala - om tillsynsmyndighetens skyldighet att anmäla miljöbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Ek; [2014]
  Nyckelord :tillsynsmyndighet; miljöbrott; miljörätt; miljöstraffrätt; straffrätt; förvaltningsrätt; anmälningsskyldighet; utredningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay addresses the obligation of the regulatory authorities to report suspected violations of the Swedish Environmental Code (miljöbalken). The main purpose of the essay is to examine the extent of the obligation to the report breaches of the environmental penal law, and which factors might influence this obligation, in order to clarify how the application of the Swedish environmental criminal law can be made more consistent and effective. LÄS MER

 4. 4. Lagen om anmälningsplikt : En retrospektiv studie 1999-2013

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Samir Dzafic; [2013]
  Nyckelord :auditor; audit; confidentiality; reporting obligation; expectation gap; independence; competence; revisor; revision; tystnadsplikt; anmälningsplikt; förväntningsgap; oberoende; kompetens;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Lagen om anmälningsplikt – en retrospektiv studie 1999-2013.Nivå och ämne: Kandidatuppsats i FöretagsekonomiFörfattare: Samir DzaficHandledare: Marianne KullenwallExaminator: Jim AndersénNyckelord: Revisor, revision, tystnadsplikt, anmälningsplikt, förväntningsgap, oberoende, kompetensBakgrund:Ekonomisk brottslighet är ett växande problem, både i Sverige och internationellt. LÄS MER

 5. 5. Revisorernas dilemma - tala eller tiga?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Mikaela Wallin; Soma Mirza; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since 1999 auditors have an obligation, according to 42-44 §§ aktiebolagslagen (2005:551), to report suspicions of crime. The obligation to report means that the auditor is legally obliged to report any suspicious economical crime potentially committed by the executive director or a member of the board to a district attorney. LÄS MER