Sökning: "skyldigheter"

Visar resultat 11 - 15 av 698 uppsatser innehållade ordet skyldigheter.

 1. 11. Bankernas dilemma – Konflikten mellan kreditinstituts skyldigheter enligt penningtvättslagen respektive betaltjänstlagen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Lilienberg; [2020]
  Nyckelord :Betaltjänstlagen; Betalkontodirektivet; Finansmarknadsrätt; Penningtvättsdirektivet; Penningtvättslagen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Providing a Child with a Family, Not a Family with a Child - A Study in the ECtHR Case Law Regarding the Right to Adopt for Homosexual Persons from a Child's Rights Perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2020]
  Nyckelord :The European Court of Human Rights; The European Convention on Human Rights; The rights of homosexual persons; Adoption; The right to respect for family life; The child s interests; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The traditional family as a heterosexual married couple with children is a norm that is increasingly being questioned and other family constellations are getting more common. In this context the relations and families of homosexual persons are being highlighted and prejudices against them are less tolerated. LÄS MER

 3. 13. #metoo - now what? - En komparativ studie mellan svenska och amerikanska arbetsgivares ansvar vid sexuella trakasserier i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Margit Vilhelmsson; Linda Matson; [2020]
  Nyckelord :Sverige; AD; Arbetsdomstolen; AFS; Arbetsmiljöverkets föreskrift; AML; Arbetsmiljölagen; DL; Diskrimineringslagen; DO; Diskrimineringsombudsmannen; EU; Europeiska Unionen; LAS; Lag om anställningsskydd; Prop.; Regeringens proposition; SOU; Statens Offentliga Utredningar; USA; Cal.; Supreme Court of California; Cal. Gov. Code; California Government Code; CCR; California Code of Regulations; CFR; Code of Federal Regulations; DFEH; Department of Fair Employment and Housing; EEOC; Equal Employment Opportunity Commission; FEHA; The California Fair Employment and Housing Act; SCOTUS; The Supreme Court of the United States; Title VII; Title VII of the Civil Rights Act of 1964; The United States of America; USC; U.S. Code; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the hashtag #metoo went viral around the world in fall 2017, the issue of sexual harassment at work was shed a light on. The employee protection against sexual harassment was questioned in terms of employer liability regarding preventive and repressive measures. LÄS MER

 4. 14. Etnisk diskriminering i arbetslivet : Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till diskrimineringslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Moa Blomquist; Josefine Nilsson Ring; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER