Sökning: "skyldigheter"

Visar resultat 16 - 20 av 698 uppsatser innehållade ordet skyldigheter.

 1. 16. När får arbetsgivare omplacera arbetstagare? - En undersökning av arbetsgivares och arbetstagares rättigheter respektive skyldigheter i två omplaceringssituationer inom privat sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Gynnerstedt; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; omplacering av arbetstagare; relocation of workers; civilrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the Swedish labor law system, there are mainly two types of relocation situations. The first is that employers, by virtue of their management right, can relocate employees within the framework of their work obligation. This can be done without any imminent risk of termination of employment. LÄS MER

 2. 17. Delegering av flaggstatsskyldigheter : Hur påverkas sjösäkerheten av flaggstatens delegering av skyldigheter till klassificeringssällskap?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Imola Szanto; Lucas Nawrin Oxing; [2020]
  Nyckelord :Classification Society; commission of inquiry; delegation; environmental effects; flag of convenience; flag state; genuin link; Kalmar Maritime Academy; Linnaeus University; maritime safety; nationality of ships; port state control; ship construction; shipping; ship safety; UNCLOS; Bekvämlighetsflagg; delegering; fartygskonstruktion; fartygsnationalitet; fartygssäkerhet; flaggstat; genuin länk; hamnstatskontroll; haverikommissionen; Havsrättskonventionen; klassificeringssällskap; Linnéuniversitetet; miljöeffekter; reell anknytning; sjöfart; Sjöfartshögskolan; sjösäkerhet; UNCLOS.;

  Sammanfattning : Arbetet har syftat till att undersöka och problematisera flaggstatens och klassificeringssällskapens roller såsom kontrollfunktion avseende sjösäkerhet. Frågor har ställts angående vilka skyldigheter flaggstater å ena sidan, och klassificeringssällskap å andra sidan, har vad gäller fartygskonstruktion och fartygssäkerhet. LÄS MER

 3. 18. Sjuksköterskors utmaningar vid omårdnadsdokumentation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Hjelm; Brenda Babirye; [2020]
  Nyckelord :Electronic documentation system; literature review; nursing documentation; nurses experiences; qualitative; Elektroniska dokumentationssystem; kvalitativ; litteraturöversikt; omvårdnadsdokumentation; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Florence Nightingale ligger till grund för omvårdnadsdokumentation som är en del av omvårdnadsprocessen och en av legitimerade sjuksköterskors skyldigheter. Ofullständig omvårdnadsdokumentation är ett återkommande problem. LÄS MER

 4. 19. När vattnet tryter : en studie om landsbygdens medborgares rättigheter och skyldigheter i förhållande till vattenförsörjning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Olivia Margareta Stopek; [2020]
  Nyckelord :vattenbrist; vattenhantering; rättigheter; skyldigheter; medborgarskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar tätorten Järlåsa, belägen två mil väster om Uppsala. En ort med en bristfällig vattenförsörjning. LÄS MER

 5. 20. Ledningsintrång i enskilt vatten : en studie på djupet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Fredrik Karnström; Michael Johansson; [2020]
  Nyckelord :Elförsörjning; enskilt vatten;

  Sammanfattning : För att ge fastigheter tillgång till elektricitet kan ledningar behöva förläggas i ett enskilt vattenområde. Rättigheter, skyldigheter och ersättningar mellan ett elnätsföretag och en privat fastighetsägare för denna infrastruktur kan säkerställas med hjälp av olika verktyg med ursprung ur skilda lagrum. LÄS MER