Sökning: "skyldigheter"

Visar resultat 21 - 25 av 698 uppsatser innehållade ordet skyldigheter.

 1. 21. Goda språkstrategier i samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simaa Haidar; Anders Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Elevens motivation; empowerment; gymnasium; högstadiet; läslyftet; lässtrategier; media och informationskompetens; samhällskunskap; språklig förmåga; språkstrategier; språkutveckling; svenskämnet; transspråk;

  Sammanfattning : Att kombinera svenskämnet med samhällskunskap kan bli en framgångsrik undervisningsmetod, visar den samlade språkstrategiska forskningen. Ämnesövergripande undervisning har flera fördelar för läraren. Elevens förmåga, behov av stöttning och kunskapsmål, kan bedömas utifrån fler perspektiv. LÄS MER

 2. 22. Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL - vilket ansvar har styrelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbart företagande; Hållbarhetsrapportering; Aktiebolagsrätt; Bolagsstyrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the end of 2016, Swedish companies of a certain size are obliged to prepare a sustainability report with information relating to the companies' work on sustainability. This essay describes the regulations in the Annual Accounts Act (ÅRL) on sustainability reporting for companies of a certain size as a result of EU Directive 2014/95/EU. LÄS MER

 3. 23. Lånebaserad gräsrotsfinansiering : Särskilt om parternas avtalsrelationer och den kreditgivande privatpersonens eventuella konsumentskydd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Edström; Kristin Willamo; [2020]
  Nyckelord :Lånebaserad gräsrotsfinansiering; konsumentskydd; kreditgivare; kredittagare; kreditförmedlare; finansieringsform; digital plattform; Lendify; Fellow Finance;

  Sammanfattning : Gräsrotsfinansiering är en relativt ny finansieringsform som etablerats på den svenska marknaden. Det finns flertalet olika varianter av gräsrotsfinansiering, men den som har behandlats i uppsatsen är den lånebaserade gräsrotsfinansieringen. LÄS MER

 4. 24. Arbetet som verktyg : En kvalitativ innehållsanalys om syftet med och utvärdering av arbetsintegrerande sociala företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Li Weecks; [2020]
  Nyckelord :work integration social enterprises; arbetslinjen; evaluation; arbetsintegrerande sociala företag; arbetslinjen; utvärdering;

  Sammanfattning : Arbetslinjens tongivande roll anses innebära direkta konsekvenser för det sociala arbetet. I stora drag innebär arbetslinjen att arbetsmarknads- och socialpolitiken utformas för att främja aktivitet framför passivitet. LÄS MER

 5. 25. Arbetsbrist i bemanningsföretag - En arbetsrättslig analys av begreppet arbetsbrist och dess medföljande skyldigheter i förhållande till bemanningsbranschen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Frida Naesh; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetsbrist; bemanningsföretag; bemanningsbranschen; uthyrning av arbetskraft; omplaceringsskyldighet; turordning; företrädesrätt till återanställning; labour law; redundancy; temporary work agency staffing agency; staffing industry; obligation to redeploy; order of termination; priority for re-employment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar begreppet arbetsbrist i bemanningsföretag. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs det saklig grund i form av antingen arbetsbrist eller personliga skäl. LÄS MER